Kultur gir helse

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet “Kultur gir helse” i Ammerud Kultursenter, Ammerudhjemmet har vært et 4-årig prosjekt med oppstart 1

Prosjektet “Kultur gir helse” i Ammerud Kultursenter, Ammerudhjemmet har vært et 4-årig prosjekt med oppstart 1. januar 1997. Prosjektet har vært delt opp i to faser. I perioden 1999­ – 2000 (Fase II) fikk prosjektet økonomisk støtte fra Stiftelsen Helse­ og Rehabilitering ”Extraspillet”. Prosjektet har hatt sin forankring i Ammerudhjemmets drift og institusjonssjefen ved Ammerudhjemmet har hatt det overordnede administrative og økonomiske ansvaret for prosjektet. Prosjektet har hatt en styringsgruppe med 8 medlemmer. Kultursjef/Utviklingssjef i Bydel Grorud, Ole-Jørgen Pettersen, har vært styringsgruppas leder.

 

Hovedmål for prosjektet har vært å gi mennesker som sliter med isolasjon, ensomhet og andre sosialpsykologiske problemer i Bydel Grorud og på Ammerudhjemmet tilbud om kultur og kulturaktiviteter i Ammerud Kultursenter med sikte på å bedre deres livskvalitet og helse.

 

Målgruppene har vært: Beboere og brukere på Ammerudhjemmet; eldre mennesker i Grorud bydel; ensomme, isolerte familier og enkeltmennesker i bydelen, samt innvandrere og flyktninger i bydelen.

 

Prosjektets tiltak: Prosjektet har inneholdt disse 16 forskjellige kulturtiltak/kulturarrangementer 3-5 ganger i uka: “Kultur­ og dansekvelder” , “Ønsketimen” allsangstund, “Syng med oss” allsangkonsert i Grorud kirke, “Lunsj-dans og Bingo”, “Kulturtur” i Oslo, “Lysandakt” og “Sangandakt”, “Dikt­ og visekveld”, “Filmkveld”, “Flerkulturell fest”, “Flerkulturell familietreff”, “Ammeruddagene” – nærmiljøfest og kulturdager, “Danseskole”, “Gudstjeneste”, “Lesegruppa” – lydbåndbøker, ” Samtaleforum “­ samtalegruppe, “Nabokveld”.

 

Formidlingen av prosjekttiltak og prosjektresultater er skjedd gjennom foredrag, undervisning og informasjon på konferanser arrangert av stat, kommuner, bydeler, organisasjoner og institusjoner rundt i landet. Prosjektleder har til sammen holdt 30 foredrag om “Kultur gir helse” arbeidet.

 

Prosjektet har hatt stor mediainteresse. Prosjektleder har vært intervjuet fire ganger i NRK, radio­ bl.a. som “Middagsgjest” i Østlandssendinga og gjest i “Norgesglasset”. Flere riksdekkende aviser og blad har laget artikler om kulturarbeidet i Ammerud Kultursenter, deriblant: Norsk Ukeblad, VG, Vårt Land, Dagbladet, Aftenposten (både morgen og aftenavisen) og “Vi over 60”, “Medisinsk informasjon”. I den lokale avisen Akers Avis/GRORUDDALEN er “Kultur gir helse” prosjektet på Ammerudhjemmet blitt omtalt og beskrevet gjennom over 100 små og store artikler.

 

Prosjektet arrangerte selv en åpen erfaringskonferanse med 109 deltagere fra kultur-, helse­ og sosialarbeidet på forskjellige steder og på forskjellige nivåer rundt i Oslo kommune.

 

Følgende har støttet prosjektet økonomisk: I prosjektets fase II: Helse og Rehabilitering “Extraspillet”, Sosial- og helsedepartementet, OBOS miljøfond, samt vel og borettslag i nærmiljøet. I prosjektets fae I: Sosial-­ og helsedepartementet “Valentiner-ballet”, “Nanna og Hroar Scheiblers legat”, Oslo kommune ved Flyktninge-­ og innvandreretaten, samt vel og borettslag i nærmiljøet.

 

Samarbeidspartnere: Bydel Grorud, helse,­ sosial­ og rehabilitering; Bydel Grorud, kultur­- og nærmiljøavdelingen, “Ammerudhjemmets Venner”, “Kontaktutvalget”, Kalbakken Eldresenter, Rødtvet Eldresenter, Psykisk Helsevem i Bydel Grorud, Hjemmebaserte tjenester i Bydel Grorud og lokalavisen Akers Avis/GRORUDDALEN.

 

Prosjektleder har vært Rolf Nicolaisen. Prosjektleder fikk Bydel Groruds “Kulturpris” 2000 for kulturinnsatsen i bydelen gjennom “Kultur gir helse”­ prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Rolf Nicolaisen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Kultur gir helse
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Ammerudhjemmet sykehjem og kultursenter
Beløp Bevilget
1999: kr 300 000, 2000: kr 300 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet