Kultur, mat og trening med mening

Søknadssammendrag

Før pandemien var det en aktiv tur – og treningsgruppe NAAF Rogaland, men med smitte trykket og angsten for å møte andre, har møtene også i denne gruppen blitt betraktelig redusert.

Vi får inntrykk av at mange opplever mye ensomhet, og at flere har fått svekket helse. Vi ønsker å bidra til å danne, og styrke sosiale nettverk. I tillegg til at vi ønsker å nå sårbare eldre, ønsker vi også å inkludere yngre personer som har en uføretrygd. Disse personene ønsker vi å benytte som frivillige. Det å kunne samle folk i ulik alder, vil etter vårt syn fremme livsglede for flere.

Vårt mål med dette prosjektet er å legge til rette for en god, trygg og inspirerende møteplass. I tillegg til å være en møteplass skal dette være en læringsarena slik at en bedre kan ivareta sin egen psykiske og fysiske helse. Folk sier «vi blir sprø» av å sitte hjemme og ikke kunne treffe andre.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å kommunisere at deltakeren er verdifulle, og at de på tross av sykdom og alderdom har betydning som samfunnsmedlemmer. en. Vi har tro på at vi kan gi deltakerne en meningsfull hverdag og være brobygger inn mot fremtidige møteplasser.

Vi ønsker også at «Matglede» skal være et viktig mål i dette prosjektet. Vi vet at mange eldre har utfordringer med appetitt. Flere har også utfordringer med matallergier/overfølsomheter, eller sykdom som for eksempel astma/kols. Dette kan gjøre at de spiser mindre, trenger lengre tid for å få i seg mat, sultfølelsen er svekket osv.

Vi vil starte opp rett etter ferien og ha et ukentlig og variert tilbud som skal inneholde faglig og kulturelt påfyll, bevegelse/trim, og et måltid. Tilbudet skal ha en fast agenda, og deltakerne får i god tid vite tema for dagen via appen Spond.

Prosjektleder/forsker

Hildur Østbø

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kultur, mat og trening med mening
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
06.07.2021