Kultura – dansegalla

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet er et tiltak fra KULTURA som gjennom mange år har skapt flere kulturelle tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjennom den årlige Kulturfestivalen som i 2017 samlet 700 deltagere fra hele Trøndelag, oppdaget vi behovet for en profesjonelt gjennomført Dansegalla, tilrettelagt for målgruppen. Vi bruker vårt regionale nettverk for å nå brukergrupper fra Trondheim-Steinkjer. Stjørdal og Kimen kulturhus ligger midt i smørøyet og er lett tilgjengelig. Målet er å skape en dansegalla med lavterskel mtp økonomiske utgifter for deltagerne.

Målsetting

Bidra til økt integrering og inkludering i det regionale miljøet. Målsetting for deltagerne personlig, er å oppnå mestring samt følelsen av å ta del i et sosialt fellesskap. Mestring, trivsel og læring er vårt overordnede mål. Synlig aktivitet for denne målgruppen bidrar til økt status.

Målgruppe

Personer med ulike funksjonshemminger. Øvrige målgrupper er; brukergrupper som har dans som tema,spiller musikk,driver teater eller andre kulturelle tiltak.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltaket om å gjennomføre dansegalla besluttes januar 2018. Det etableres da en prosjektgruppe med både prosjektledelse fra organisasjonen, frivillige og enkelte ledere fra fagmiljøet i Bo-og miljøtjenesten. Her utarbeides en prosjektplan hvor det tas hensyn til alle mulige utfordringer blant brukerne samt en fremdriftsplan med milepæler frem til gjennomføring. Det er viktig for oss å komme tidlig på banen mot regionale deltagere.

Fremdriftsplan

Januar: Etablering av prosjektgruppe Februar: Planlegging og utsending av invitasjon Mars: Planlegging April: Påmeldingsfrist Mai: Gjennomføring Juni: Utsending av spørreskjema til deltagere

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Kultura Dansegalla 2018 er basert på evaluering fra Kulturafestivalen som gjennomføres hvert år i medio av juni mnd. Organisasjonen Kultura har som målsetting å kunne tilby profesjonell kultur til mennesker med nedsatt funksjonsevne og derav fremme likeverd. Gjennom å «outsource» en del tjenester til andre profesjonelle kulturformidlere, bygges opp et godt produkt som ikke står tilbake ift. produksjoner som funksjonsfriske mennesker får oppleve………….når DE måtte ønske det. Vår målgruppe er avhengig av tilrettelegging og Dansegalla oppnådde gode resultater pga. et godt samarbeid mellom Kultura og bl.a. FIDES, som er en privat lokal bedrift. Det er viktig for Kultura som arrangør å være tett på fagmiljøet. Vi opplever at produksjonen var godt rigget og at prosjektplanen ble fulgt.

Antall personer i målgruppen

10000

Oppsummering

Pilotprosjektet Kultura Dansegalla 2018 ble en suksess og fikk en skikkelig boost gjennom å bli vist som innslag på NRKs Extratrekning. Vi fikk en god økonomisk støtte og bortsett fra noe egenkapital samt at samarbeidspartner FIDES tok kostnadene med bevertning, ble produksjonen fullfinansiert takket være Extrastiftelsen. Vi ser dog utfordringen med å innfri forventninger til neste års gjennomføring. En mulighet er å skalere ned på innkjøp av tjenester men dette vil i stor grad påvirke kvaliteten. Vi ønsker å ha et lavterskeltilbud med profesjonell ramme og vil søke om midler til videre virke.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Kultura Dansegalla 2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Ole Ivar Teigen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Kultura – dansegalla
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 75 000
Startdato
08.01.2018
Sluttdato
02.06.2018
Status
Avsluttet