Kulturhistorisk sjøreise

Søknadssammendrag

I lengre tid har mange i målgruppen 65+vært isolert og for en god del har dagene vært lange og uten noe særlig innhold. Derfor vil denne kulturelle sjøreisen bli en fantastisk opplevelse som en virkelig kan glede seg til og vi gi de som er med noe som de kan glede seg over å se tilbake på.

Vi starter selve turen inne i den flotte Kuleseid kanalen. På turen vil de få historie om klebersteinen fra Bømlo som ble fraktet til Bergen og er brukt i de fleste stein kirkene der. Om da Lykling var Norge sitt svar på klondike og alt som gullet bar med seg på godt og på vondt for dette lille samfunnet på Bømlo. Videre går turen innom Gjeitung slik at en kan se plasser hvor folk nærmest klorte seg fast helt vest i havet.

Deretter går turen videre til Espevær hvor en får historien rundt UFO ringen og de mystiske som skjedde den natten den kom. Espevær er en liten øy med et sørlandskpreg og som hører til inn under Bømlo kommune og under sildefisket før i tiden faktisk huset 25000 mann i hus, uthus og båter. Her bygget også Chr Bjelland den kjent Hummerparken i 1887. Så her og er det masse historie fra en svunnen tid.

Etter dette går turen til Langevåg hvor en faktisk har historie helt tilbake til steinalderen og hvor de nå driver med utbygging av ny fiskerihavn som vil betjene hele regionen.

Derifra går turen opp Børøyfjorden og her gjøres det et stopp ved den gamle presteboligen hvor potetpresten Hertzberg holdt til og han var den første som plantet poteten seint på 1700 tallet.

Det blir 5 turer i sommerhalvåret 2021 og 2 turer forsommeren 2022 og vi håper dette bidrar til å bedre den sosiale omgangen for målgruppen.

Prosjektleder

Anne Johannessen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kulturhistorisk sjøreise
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 250.600
Startdato
22.03.2021