Kulturmøtet

Søknadssammendrag

Det har ikke vært mulig å gjennomføre noen kulturelle møter i over ett år nå blant de godt voksne i Nannestad. Det er mange eldre som sliter med ensomhetsfølelsen og er svært sosialt begrenset. Vi trenger å få litt positiv påfyll.

I Nannestad ønsker vi å invitere til musikalsk underholdning av det «lettere» slaget, som kan passe for mange. Vi ønsker å gjennomføre 10 treff, på biblioteket. Dette blir et lavterskel-tilbud som mange kan benytte seg av. Forventet positiv virkning er at de eldre kommer seg ut igjen og at det blir en «påfyll» med positivitet.

Både sosialt og kulturelt påfyll gir glede og minsker ensomhetsfølelsen og alenetiden.

Prosjektleder/forsker

Liv Munthe-Kaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kulturmøtet
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 155.000
Startdato
25.05.2021