Kulturparaplyen

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet.
Kulturparaplyen er et lokalt tilrettelagt tilbud for barn og unge med særskilte behov. Kulturparaplyen vil tilby aktiviteter som musikk, dans, visuelle fag, fysiske aktiviteter og andre fritidsaktiviteter. Målet er at alle deltakerne skal ha mulighet til å utvikle sitt potensiale uansett bakgrunn. Kulturparaplyen er et samarbeid mellom Larvik kommune, Kultur, Idrett og fritid, avd. Fritid, Larvik kulturskole og Larvik turn. Bakgrunnen for utviklingen av kulturparaplyen var et ønske om å utvikle et godt faglig tilbud for barn og unge med særskolte behov.

2.Prosjektets målsetting
Vi ønsker:

å utvikle et tilrettelagt kulturtilbud for flere barn og unge innenfor en sosial ramme
– å skape fritidsaktiviteter for barn og unge med spesielle behov på lik linje med andre barn.
– å skape trygge og gode rammer for læring
– At barn og unge med spesielle behov får utvikle seg positivt gjennom deltagelse i ulike kulturaktiviteter.

3.Prosjektets målgruppe
Målgruppen for tiltaket er barn og unge fra 8 år til unge voksne. Målgruppen består av barn og unge med ulike typer psykisk- og fysisk funksjonshemming og barn og unge med ulike typer behov.
Gruppen med barn og unge har ganske stor ulikhet når det gjelder ulike behov. Vi må derfor tilrettelegge for ulike typer aktiviteter.

4.Beskrivelse av gjennomføring
Kulturparaplyen vil bestå av ulike tilbud for barn i skolealder til unge voksne.

Kulturparaplyen vil i hovedsak foregå i kulturskolens lokaler, Sliperiet i Larvik. Men også på ungdomsklubben i Kongegata og på idrettsbanen.

Vi ønsker et helhetlig aktivitetstilbud hvor deltakerne får prøve seg på ulike kulturuttrykk.

Kulturparaplyen i kulturskolen vil foregå som en ukentlig aktivitet i kulturskolen sine lokaler. Her vil barn og unge få prøve seg på ulike uttrykk slik som musikk, dans, visuelle fag og ulike former for fysisk fostring. Deltakerne er på kulturskolen i ca. 3 timer. Dagene er delt inn i 3 bolker med en god matpause. Det sosiale aspektet er viktig. Tiltaket byr også på valgfrihet i forhold til aktivitetene.

Kulturparaplyen i ungdomsklubben Fabrikken i Kongegata.
Kongegata er en ungdomsklubb i kommunens regi.

Her får ungdom tilbud om en rekke aktiviteter. Med Fabrikken i Kongegata kan unge med særskilte behov få være sammen med andre ungdommer og lettere inkluderes med andre.

Kulturparaplyen på idrettsbanen.
Barn og unge fra 8-16 år vil her få et tilbud om å spille fotball. Dette er et samarbeid med Larvik Turn. Vi ønsker også å opprette et tilbud om allidrett

Opplevelsesuke: Sommerferien er ofte lang for mange av de funksjonshemmede. Tiltaket er organisert som en opplevelsesuke med ulike typer idretts- og kulturaktiviteter gjennom dagen. Dagene vil bli delt inn i to økter hvor vi har en god matpause midt på dagen. Dette vil skje innenfor en ramme på 4 timer pr. dag.

Vi vil i tillegg legge vekt på forutsigbarhet og trygge rammer for deltagerne.

Aktivitetene vil foregå på Sliperiet i Larvik. Her er det gode muligheter for ulike idretts- og kulturaktiviteter.

Det legges vekt på godt kvalifiserte veiledere på de ulike aktivitetene. De unge vil bl.a. kunne delta på trommekurs, tegning og maling, graffiti, flåtebygging, beachhåndball- og volleyball og utflukter mm.

5.Prosjektets betydning
Kulturparaplyen vil ha en betydning i måten en kan organisere lignende tilbud på og hvordan nye samarbeidsformer kan gjøre en i stand til å utvikle gode tilbud for utsatte grupper med barn og unge. Vi ønsker å utvikle en modell for hvordan kommune og frivillige lag kan samarbeide om å utvikle et helhetlig kulturtilbud for barn og unge med særskilte behov.

6.Framdriftsplan:
Januar 2014: Oppstart kulturparaply, ukentlige tilbud
Juni

2014: Forestilling med barn og unge fra kulturparaplyen

August 2014, uke 33: Opplevelsesuka for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

August 2014: Oppstart kulturparaply med ukentlige aktivitetstilbud

Desember 2014: Konserter og utstillinger av elever på kulturparaplyen.

Ca hver 8.uke vil elevene på kulturparaplyen få være med på ulike utflukter.

Januar 2015: Kulturparaplyen videreføres.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Extrastiftelsen, sluttrapport Kulturparaplyen.pdf

Prosjektleder/forsker

Rigmor Henriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Kulturparaplyen
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Larvik kommune, Kultur, Idrett og Fritid, avd. fritid og Larvik kulturskole
Beløp Bevilget
2014: kr 120 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
12.12.2014
Status
Avsluttet