Kunnskap for eigentrening

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Balanselaboratoriet ved Øyre-nase-halsavdelinga, Haukeland Universitetssjukehus har årleg om lag 900 pasientar. I tillegg til forsking på balansesjukdommar og utgreiing av pasientar, er dei pådrivar i informasjonsarbeid retta mot pasientar med svimmelheit. Utgangspunktet for prosjektet ”Kunnskap for eigentrening” har vore å løfte fram rådgivingsarbeidet og tilby pasientar og familie/nærmiljø rask tilgang til skriftleg informasjon i samband med utgreiinga. Prosjektet ”Kunnskap for eigentrening” er delfinansiert med Extra-midlar frå Helse og Rehabilitering, eigd av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og administrert av Øyre-nase-halsavdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus.

 

Mål: Målsetjinga med prosjektet har vore å utvikle og trykke skriftleg materiale til støtte for pasienten sin eigeninnsats i behandlinga. Forsking og klinisk praksis viser at bevegelse og aktivitet er grunnelement i behandlinga. Det er derfor viktig at pasienten får kunnskap som motiverer til å utfordre svimmelheita og forsterke betringsprosessen når akuttfasen er over.

 

Gjennomføring: Gjennomføringa av prosjektet har skjedd i eit samarbeid med ei brukargruppe beståande av tre kvinner med pasienterfaring, og med dei tilsette ved Balanselaboratoriet. Utfordringar i prosjektet: Kva kunnskap treng pasienten? Korleis mobilisere krefter og lyst hos pasienten til besluttsomheit og evne til handling? Prosjektet har arbeidd fram eit kunnskapshefte og fire faldarar som pasienten skal få tilsendt/utlevert som ein del av behandlingsprosedyren.

 

Resultat/produktar: Prosjektet omfattar fem produkt:

1. hefte: Ein sekssiders faldar som pasienten får tilsendt ved innkalling. Inneheld informasjon om undersøkinga og eit spørjeskjema som pasienten tek med til Balanselaboratoriet.

2. hefte: Eit 32-siders kunnskapshefte med generell informasjon om balanse og svimmelheit, utgreiing og behandling, og betydningen av bevegelse og aktivitet.

3. hefte: Ein sekssiders faldar om BPPV/krystallsykje, generelt om tilstanden og råd for rehabiliteringa.

4. hefte: Ein sekssiders faldar om Menières sjukdom, generelt om tilstanden og råd for rehabiliteringa.

5. hefte: Ein sekssiders faldar om vestibularisnevritt og langvarig svimmelheit, generelt om tilstandane og råd for rehabiliteringa.

 

Vidare planar: Informasjonshefta skal takast i bruk som ein del av rådgivinga ved Balanselaboratoriet. Materialet kan brukast i opplæring av helsepersonale. Brosjyrematerialet skal vere tilgjengeleg på nettet og kan fritt lastast ned av alle interesserte.

Prosjektleder/forsker

Anne Britt Nummedal Losnegård

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Kunnskap for eigentrening
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Balanselaboratoriet ved Øyre-nase-halsavdelinga, Haukeland Universitetssykehus
Beløp Bevilget
2007: kr 361 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet