Kunst som metode i rusbehandling

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet Kunst som metode i Rusbehandling er gjennomført over tre år (2002-2004) ved Klinikkavdelingen, Lade Behandlingssent

Prosjektet Kunst som metode i Rusbehandling er gjennomført over tre år (2002-2004) ved Klinikkavdelingen, Lade Behandlingssenter, i Trondheim. Hensikten med prosjektet har vært å prøve ut bruk av ekspressive og kreative aktiviteter som en del av behandlingstilbudet til klienter med rusproblemer.

 

Tilsammen 14 klinikk-kull, 90 menn og 63 kvinner, har gjennomført ti timer gruppeaktivitet der de har laget bilder og andre gjenstander ved hjelp av ulike kreative teknikker. Menn og kvinner har hatt grupper hver for seg. Aktivitetene er utformet og gjennomført av to kunstpedagoger.

 

Kunstgruppene er evaluert gjennom måling av klienttilfredshet og semistrukturerte gruppeintervjuer. Deltakerne er i gjennomsnitt middels fornøyd med aktiviteten, men det er stor spredning både blant menn og kvinner. De er litt mindre fornøyd med kunstgruppene, enn med samtalegrupper og klinikkavdelingens ordinære aktivitetsprogram.

 

Data fra intervjuene viser at skapende aktiviteter kan fungere på en positiv måte som et ledd i behandlingsprogrammet på en rusinstitusjon. Aktivitetene kan både ha en stor verdi i seg selv og være med å bidra til at deltakerne gjør erfaringer som kan være nyttige for dem i behandlingsprosessen.

 

En viktig suksessfaktor har vært at arbeidet direkte med deltakerne har vært drevet av personer som både har store faglige kunnskaper innen sitt område, et sterkt engasjement i forhold til det de holder på med, og de menneskelige kvalitetene som skal til for å møte deltakerne på en inspirerende og respektfull måte.

 

Lade Behandlingssenter vil arbeide for at det kan skaffes et økonomisk grunnlag for å videreføre kunstgruppene som en del av klinikkavdelingens ordinære tilbud.

Prosjektleder/forsker

Trond Andreassen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Kunst som metode i rusbehandling
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Lade behandlingssenter
Beløp Bevilget
2002: kr 160 000, 2003: kr 130 000, 2004: kr 130 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet