Nytt håp i nytt land gjennom kunstuttrykk

Foto: Kirkens Bymisjon

Siden den store flyktningestrømmen i 2016 har UFS invitert til kunstuttrykk-grupper i Hoffsveien 25. Hver gruppe har mellom 10–15 deltakere og møtes ukentlig seks ganger fra kl. 16.30–19.00. Gruppene avsluttes med en utstilling der deltakerne får vise fram sine kunstuttrykk overfor et publikum. Sammen finner flyktninger og Ullernfrivillige kraft og nytt håp gjennom kunstuttrykk med farger, lyder, lek og bevegelser!

I løpet av disse ukene ønsker Ullern Frivilligsentral å synliggjøre deltakernes ressurser, etablere håp og bidra til å gi en ny god start i lokalsamfunnet. Dette gjøres gjennom å skape en trygg gruppe der deltakerne får tillit til hverandre gjennom lekne øvelser og kreativ utfoldelse.

Prosjektet er basert på EXIT (Expressive Art in Transition). Dette er et forskningsprosjekt gjennomført på Hvalstad transittmottak fra 2008–2014 av NKVTS. Resultatene fra forskningen viste at de som deltok i kunstuttrykksgruppen har over tid mindre PTSS og fikk et mer optimistisk syn på framtiden enn de som ikke deltok.

Nesten alle aktivitetene foregår i sirkel. Ved vi står med ansiktene mot hverandre, er det lettere å være oppmerksomt tilstede i «her og nå». Den gir mindre rom for å falle ut i egne tanker og gjør det lettere å holde fokus. Sirkelen er trygghetsskapende fordi alle kan se alle og der alle er likeverdige.

Ordene har ofte mistet sin opprinnelige betydning for mennesker som bærer på traumatiske opplevelser. Prosessmaling er et verktøy til å uttrykke følelser som er for vanskelige å sette ord på. Det er gjennom farger, bevegelse, ord og toner at sansene vekkes, og at lysten til å utforske nye muligheter oppstår.

Deltakerne opplever at de både gjennomgår individuelle prosesser gjennom sitt eget maleri og gruppeprosesser ved at maleriene settes sammen til et «felles bilde».

Det blir ikke brukt tolketjenester, og dette sørger for at gruppen hjelper hverandre med å forstå. Dette resulterer også i norskundervisning på en annerledes og spennende måte ved at vi leker med ord og setninger.

«Kunstens vesen er et språk på tvers av kulturer, rase og språk. Den gir oss muligheten til å kommunisere om det essensielle i menneskers liv og virke».

Totalt kr918.000bevilget
EStimert sluttdato31.12.2021

Sammendrag

Bakgrunn

I arbeidet med å få en vellykket integrering i Bydel Ullern, er samhandling både en nødvendighet og en realitet. Gjennom kunstuttrykksgrupper blir motgang og traumer bearbeidet til ressurser (Forskningsrapport EXIT). Mange flyktninger bærer med seg en vanskelig fortid, og hverdagens utfordringer kan være store. Gjennom å se hverandre på nye måter, kan egne ressurser styrkes. Kunstuttrykk blir en del av Ullern Frivilligsentrals drift etter 3 år og videreføres til andre bydeler (Rapport kunstuttrykk våren 2017).

Målsetting

Målsettingen er integrering lokalt gjennom å se seg selv som en ressurs. Flyktninger og frivillige i bydelen møtes i kunstuttrykksgrupper og personlige prosesser omgjør motgang og traumer til ressurser. Sammen igangsettes bevegelse i «her og nå»-situasjoner. Målet er at denne modellen videreføres.

Målgruppe

Flyktninger bosatt i Bydel Ullern er primærmålgruppen i prosjektet. Kontakt skjer gjennom tett samarbeid med NAV Ullern/Introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Antall personer i målgruppen

330

Beskrivelse av gjennomføring

Ved å etablere kunstuttrykksgrupper på maks 15 deltakere (bestående av både flyktninger og frivillige), gis det rom for utforsking av sansene – der ordene ikke strekker til, eller før språket er på plass. Den skapende prosess er sentral, men det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring fra arbeid med kunstuttrykk for å delta. I trygge omgivelser kan prosessene igangsettes på et tidlig tidspunkt og starte helingen/reparasjonen, der traumer og utfordringer transformeres til ressurser. Gruppen møtes 6 ganger. For å synliggjøre utviklingen gjennom dialogene og samholdet, formidles prosessene f.eks. på lokale utstillinger (Se Rapport kunstuttrykk våren 2017). Det er opptil enhver hva man ønsker å dele med gruppen (både deltakere og ledere har signert taushetserklæring). Deltakerne vil også få mestringsverktøy for håndtering av stress. Prosessen til den enkelte dokumenteres hver gang. En dialog oppstår mellom deltakeren og f.eks. bildet – de setter selv tittel på bildet. Man kan fortsette ved å male et nytt lag oppå deler eller hele bildet. Faglig kompetanse i prosjektet sikres ved at gruppene ledes av 2 spesialister innen kunst- og uttrykksterapi (utdannet ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon – NIKUT).

Fremdriftsplan

Kontrakt med NAV-kontor og samarbeid om rekruttering av flyktninger Modell: • Uke 1 infomøter og kontrakt med prosjektledere og deltakere • Uke 2 – 8 gjennomføring av 6 kreative verksteder (avsluttes med Deltakerbevis) • Uke 8 -10 utforming av prosjektdokumentasjon og presentasjon • Uke 9 -10 lokale utstillinger og markedsføring • Uke 11 prosjektrapport • Evaluering Det arrangeres 4 kreative verksteder pr. år + utvidelse, med varieret innhold.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I arbeidet med å få en vellykket integrering i Bydel Ullern, er samhandling både en nødvendighet og en realitet. Gjennom kunstuttrykksgrupper blir motgang og traumer bearbeidet til ressurser (Forskningsrapport EXIT). Mange flyktninger bærer med seg en vanskelig fortid, og hverdagens utfordringer kan være store. Gjennom å se hverandre på nye måter, kan egne ressurser styrkes. Kunstuttrykk blir en del av Ullern Frivilligsentrals drift etter 3 år og videreføres til andre bydeler (Rapport kunstuttrykk våren 2017).

Målsetting

Målsettingen er integrering lokalt gjennom å se seg selv som en ressurs. Flyktninger og frivillige i bydelen møtes i kunstuttrykksgrupper og personlige prosesser omgjør motgang og traumer til ressurser. Sammen igangsettes bevegelse i «her og nå»-situasjoner. Målet er at denne modellen videreføres.

Målgruppe

Flyktninger bosatt i Bydel Ullern er primærmålgruppen i prosjektet. Kontakt skjer gjennom tett samarbeid med NAV Ullern/Introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Antall personer i målgruppen

330

Beskrivelse av gjennomføring

Ved å etablere kunstuttrykksgrupper på maks 15 deltakere (bestående av både flyktninger og frivillige), gis det rom for utforsking av sansene – der ordene ikke strekker til, eller før språket er på plass. Den skapende prosess er sentral, men det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring fra arbeid med kunstuttrykk for å delta. I trygge omgivelser kan prosessene igangsettes på et tidlig tidspunkt og starte helingen/reparasjonen, der traumer og utfordringer transformeres til ressurser. Gruppen møtes 6 ganger. For å synliggjøre utviklingen gjennom dialogene og samholdet, formidles prosessene f.eks. på lokale utstillinger (Se Rapport kunstuttrykk våren 2017). Det er opptil enhver hva man ønsker å dele med gruppen (både deltakere og ledere har signert taushetserklæring). Deltakerne vil også få mestringsverktøy for håndtering av stress. Prosessen til den enkelte dokumenteres hver gang. En dialog oppstår mellom deltakeren og f.eks. bildet – de setter selv tittel på bildet. Man kan fortsette ved å male et nytt lag oppå deler eller hele bildet. Faglig kompetanse i prosjektet sikres ved at gruppene ledes av 2 spesialister innen kunst- og uttrykksterapi (utdannet ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon – NIKUT).

Fremdriftsplan

Kontrakt med NAV-kontor og samarbeid om rekruttering av flyktninger Modell: • Uke 1 infomøter og kontrakt med prosjektledere og deltakere • Uke 2 – 8 gjennomføring av 6 kreative verksteder (avsluttes med Deltakerbevis) • Uke 8 -10 utforming av prosjektdokumentasjon og presentasjon • Uke 9 -10 lokale utstillinger og markedsføring • Uke 11 prosjektrapport • Evaluering Det arrangeres 4 kreative verksteder pr. år + utvidelse, med varieret innhold.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kunstutrykk integrerer 2019-2021 31.3.2022.pdf

Prosjektleder/forsker

Irene Schmeling Sandved

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Kunstuttrykk integrerer
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
År 2: F.eks. Stovner Frivilligsentr., År 3: F.eks. St.Hanshaugen Frivilligsentr.
Beløp Bevilget
2019: kr 253 000, 2020: kr 302 000, 2021: kr 363 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet