Kurs og festival for PU-band

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Tur til Oslo hvor medlemmene i PU-bandet Trudlilut’n skal få anledning til å delta på Dissimilisfesti

Bakgrunn for prosjektet: Tur til Oslo hvor medlemmene i PU-bandet Trudlilut’n skal få anledning til å delta på Dissimilisfestivalen 2002, og få musikkurs på Dissimilis kultur-­ og kompetansesenter.

 

Målsetting: Målsetting for Trudlilut’n var at turen skulle gi de musikkopplevelse, opplæring og inspirasjon til videre utvikling, bygge opp selvtillit, gi sosialt samvær og få oppleve Oslo og det å reise. På grunn av organisering med elever i videregående skole, hadde disse som mål å legge til rette for at Trudlilut’n skulle få oppfylt sin målsetting. De skulle få erfaring med å samarbeide med og gi omsorg til en viktig brukergruppe i deres framtidige rolle som omsorgsarbeidere og få kjennskap til arbeidet med å legge til rette for og delta på tur med funksjonshemmede.

 

Organisering / Samarbeidspartnere: Turen ble organisert av elever og lærere på vk1 omsorgsfag ved Nordkjosbotn videregående skole. Organiseringen var i samarbeid med Trudlilut’n og instruktørene, primærkontakter og Landsforbundet Dissimilis.

 

Tidsbruk: Forberedelse: ca. 40 timer i tiden fra oktober 2001 til juni 2002. Gjennomføring av turen: 7. – 11. juni 2002. Etterarbeid: totalt ca. 3 uker.

 

Tiltak for gjennomføring: Opptreden på Dissimilisfestivalen og oppleve musikk og andre grupper på festivalen. 10 timers musikkurs på Dissimilis kultur-­ og kompetansesenter. Egen tursang og T-skjorte, mye sang og musikk på reisen. Bidrag til at alle skal føle trygghet, trivsel og glede på turen ved at reisen oppleves trygg, at gruppemedlemmene skal prioriteres omsorg og være midtpunkt og ved å ha en god tone i samhandling. Se kjente steder i Oslo så som Holmenkollen, Frognerparken, Bygdøy, Slottet, Stortinget, Rådhuset. Oppleve båttur på Oslofjorden, gå i butikker og spise på restauranter.

 

Resultat: Alt som var planlagt, ble gjennomført med små forandringer. Av sightseeing i Oslo ble vi mer kjent med Holmenkollen og Frognerparken enn andre steder. Det var på grunn av for kort tid og fordi det var veldig varmt den dagen vi valgte til dette formål. Det ble erfart at det krever mye tid til arbeid rundt en tur for mennesker som trenger spesiell tilrettelegging og at det er viktig i planleggingsfasen at alle er samstemt i hva som må gjøres og ivaretar sine forpliktelser. Elevene fikk en ubetalelig erfaring med hva det vil si være ledsagere og omsorgspersoner for funksjonshemmede. Dette har bidratt mye til deres læring.

 

Trudlilut’n-medlemmene fikk oppfylt sine mål, noe som vistes i deres adferd og kommunikasjon. I starten snakket de med korte setninger og var usikker i situasjonen. Ganske raskt økte praten, historier ble fortalt, latteren satt løst og de selv tok kontakt med de fleste. De ga tydelig uttrykk for at det var trivelig og morsomt og at de hadde det bra. Det lyste av øynene deres da de ga uttrykk for at konserten gikk bra, og musikkurset ga de en ny opplevelse. De ga utrykk for at det hadde vært en tur de aldri ville glemme og at de gjerne ville tilbake hvert år; – helst med de samme ledsagerne!

 

Konklusjon: Prosjektet bidro til at medlemmene sprengte egne grenser og viste personlig utfoldelse. Turen var opplevelsesrik og bidro til sosial utvikling. Det virket som om turen var med å styrke deres livskvalitet og selvfølelse, i alle fall for denne perioden.

 

Videre plan: Prosjektet er avsluttet og det vil ikke bli noen videreføring til lignende med de samme ledsagere. Trudlilut’n og instruktørene har planer om nye festivaldeltakelser, noe som vi absolutt støtter. Det vil helt sikkert styrke medlemmenes selvfølelse.

 

Økonomi: Det ble utarbeidet et budsjett på ca. kr. 235.000. Ut fra dette fikk prosjektet en tildeling fra Helse­ og Rehabilitering kr. 145.000. På grunn av gode reisetilbud og at ledsagerlønninger ikke var aktuelle, ble forbruket på ca. kr. 150.000. Denne økonomiske tryggheten økte den positive opplevelsen som turen ga.

 

Vi benytter anledningen til å takke Helse­ og Rehabilitering, Troms fylkeskommune ved Nordkjosbotn videregående skole, Utdanningsetaten og Fylkeslegen, alle lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner for økonomisk bidrag til prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Jan Gout

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Kurs og festival for PU-band
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 145 000
Startdato
01.06.2002
Sluttdato
30.06.2002
Status
Avsluttet