Kurs/erfaringsgrupper

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Kurs/Erfaringsgrupper” i regi av Ryggforeningen, Oslo og omegn lokallag har vært i drift fra høsten 1997 og ut år

Prosjektet ”Kurs/Erfaringsgrupper” i regi av Ryggforeningen, Oslo og omegn lokallag har vært i drift fra høsten 1997 og ut år 2000. 

 

Bakgrunnen for prosjektet var en erkjennelse av at kronikere med mye smerte-problematikk ofte sliter med å takle hverdagen.  Målsettingen var at deltakerne skulle gis anledning til å lære redskaper for mestring av en vanskelig livssituasjon samt kunne bruke dem på å bryte onde sirkler som livet med smerter kan ha ført dem inn i.

 

Prosjektet har bestått av 2 deler.  I del I presenteres aktuelt stoff sett i forhold til målsettingen i form av et kurs.  Tilsammen har 195 personer deltatt på kurs-delen.  De av kursdeltakerne som var interesserte i å arbeide videre med stoffet ble invitert til å gjøre det i prosjektets del II.  Del II har bestått av samtalegruppe, studiegruppe og treningsgruppe.

 

Vi  har begrenset mulighet til å kartlegge om prosjektet har gitt de ønskede, positive resultater for deltagerne i hverdagen.  Det er imidlertid god grunn til å anta at prosjektet har gitt et ”dytt” i riktig retning med tanke på å bryte onde sirkler for mange av de som har deltatt.  Denne antagelsen er basert på skriftlige og muntlige evalueringer samt andre tilbakemeldinger.

 

I tillegg ser vi at prosjektet også har gitt uventet, positiv gevinst, nemlig: 

 

a)      Prosjektets annonseringer har synliggjort Ryggforeningen, Oslo og omegn lokallag,

b)      prosjektet har medvirket til å gi foreningen nye medlemmer, og

c)      etter all sannsynlighet kan man takke prosjektet for at Ryggforeningen, Oslo og omegn lokallag fikk dannet nytt styre i år 2000. 

Prosjektleder/forsker

Grete Rynning

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Kurs/erfaringsgrupper
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1998: kr 87 600, 1999: kr 58 000, 2000: kr 58 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet