Kvinner, astma, hormoner og vekt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Astma er en vanlig kronisk sykdom som affiserer ca en sjettedel av befolkningen. Årsaken er for det meste ukjent. Vi vet en del om utløsende faktorer for astma, for eksempel allergener.  Men det er ikke alle som får astma i kontakt med allergener: en trenger et individuelt anlegg eller predisposisjon for å få astma.

 

Problemstilling: Kan kvinnelige kjønnshormoner ha noe å gjøre med denne individuelle predisposisjonen for astma? Og er kjønnshormoner i det hele tatt viktige for lungehelsen hos kvinner? Disse spørsmålene har vært vanskelig å besvare, siden kjønnshormonene varierer betydelig med alder, første menstruasjon, svangerskap, amming, overgangsalderen og om menstruasjon er regelmessig eller ikke samt fase av menstruasjonssyklus og om kvinnen får tilskudd av hormonpreparater som p-piller. I tillegg er trolig kvinnens vekt betydningsfull for lungehelsen.

 

Målsetting: Denne studien hadde som mål om å besvare følgende: Hvordan påvirker første menstruasjon lungehelse hos kvinner? Hvordan varierer luftveissymptomer i løpet av menstruasjonssyklus? Hvordan påvirker bruk av p-piller astma? Og spiller kroppsvekten noen rolle i dette?

 

Gjennomføring: Spørsmålene er besvart ved å se på samspillet mellom kjønnshormoner og kroppsvekt. To store befolkningsundersøkelser, en nordisk-baltisk og en europeisk, er utgangspunktet for studien. Bergen har vært representant for Norge, med ca. 2500 deltakere, både menn og kvinner.

 

Resultater: Studien viste at kvinner med tidlig første menstruasjon har nedsatt lungefunksjon i voksen alder og mer astmasymptomer. Luftveissymptomer varierer i løpet av menstruasjonssyklus både hos dem med astma og uten astma. Bruk av p-piller øker risikoen for astma hos dem som er normal- og overvektige.  

 

Doktorgradsavhandling:

Macsali F (2013) Hormonal and metabolic determinants of women`s respiratory health. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ISBN 978-82-308-3404-0.

 

Artikler:

Macsali F, Real FG, Plana E, Sunyer J, Anto J, Dratva J, Janson C, Jarvis D, Omenaas ER, Zemp E, Wjst M, Leynaert B & Svanes C (2011) “Early age at menarche, lung function, and adult asthma.” Am J Respir Crit Care Med., årg. 183, nr. 1, s. 8-14.

doi: 10.1164/rccm.200912-1886OC.  PMID:20732985

 

Macsali F, Svanes C, Sothern RB, Benediktsdottir B, Bjørge L, Dratva J, Franklin KA, Holm M, Janson C, Johannessen A, Lindberg E, Omenaas ER, Schlünssen V, Zemp E & Real FG (2013) “Menstrual cycle and respiratory symptoms in a general Nordic-Baltic population.”

Am J Respir Crit Care Med., årg. 187, nr. 4, s. 366-373.

doi: 10.1164/rccm.201206-1112OC.  PMID:23204251

 

Macsali F, Real FG, Omenaas ER, Bjorge L, Janson C, Franklin K & Svanes C (2009) “Oral contraception, body mass index, and asthma: a cross-sectional Nordic-Baltic population survey.”, J Allergy Clin Immunol., årg. 123, nr. 2, s. 391-397.

doi: 10.1016/j.jaci.2008.10.041.  PMID:19121863

 

Andre publikasjoner:

Macsali F, Svanes C, Bjørge L, Omenaas ER & Gómez Real F (2012) ”Respiratory health in women: from menarche to menopausehttp://informahealthcare.com/doi/abs/10.1586/ers.12.15.”, Expert Rev Respir Med., årg. 6, nr. 2, s. 187-202.

doi: 10.1586/ers.12.15.

 

Macsali F, Svanes C, Sothern RB, Benediktsdottir B, Bjørge L, Dratva J, Franklin KA, Holm M, Janson C, Johannessen A, Lindberg E, Omenaas ER, Schlünssen V, Zemp E & Real FG (2013) “Menstrual cycle and respiratory symptoms in a general Nordic-Baltic population.”, Am J Respir Crit Care Med., årg. 187, nr. 4, s. 366-373.

doi: 10.1164/rccm.201206-1112OC.  PMID:23204251

 

Prosjektleder/forsker

Ferenc Macsali

Hovedveileder

Cecilie Svanes

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Kvinner, astma, hormoner og vekt
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
UiB, Med.-odont fak., Inst. for indremed.
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000
Startdato
01.06.2008
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet