Kvinners fortellinger fra to hjemland

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er gjennomført som fire delprosjekter. Delprosjekt 1: Kontaktetablering og rekruttering våren 2016 Delprosjekt 2: Kvinners fortellinger fra to hjemland. Interkulturelt museum (IKM). Delprosjekt 3: Morsmålsstøttet norskundervisng og fortellerteater. Furuset bibliiotek og aktivitetshus (Fubiak) Delprosjekt 4: Tekstilverksted og fortellerteater. Fubiak. Delprosjektene har ulike problemstillinger og viser til forskjellige tilnærmingsmåter til norsktrening med utgangspunkt i teater- og psykodramametoder. Wenche Medbøe har tatt i bruk enkelte teknikker fra psykodrama og dramaturgi. Teknikker i dette prosjektet er valgt ut med den hensikt å kunne benyttes i liknende prosjekter, hvor lederen ikke har lang erfaring fra teater og psykodrama.

Antall personer i målgruppen

40

Oppsummering

Etter to års strev med prøving og feiling kom vi i mål. Vi har hatt mange møter, og vi mener vi har lykkes med målsettingen. For å rekruttere deltakere til teaterprosjektet, var det et vellykket grep å samarbeide med andre som morsmålsstøttet norskundervisning på den ene siden og tekstilverksted på den en andre siden. Det var to ulike måter å tilegne seg språket på. Kvinnene trivdes godt og ønsket å fortsette. De betegnet kursene som mindre stressende enn andre norskkurs de har deltatt på.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport fra prosjektet-ny-rettet-forod.pdf

Prosjektleder/forsker

Bjørg Moen

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Kvinners fortellinger fra to hjemland
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
wenche@medboeprosjekter.no
Beløp Bevilget
2016: kr 501 000
Startdato
04.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet