Kykkeliky – gul påske uten egg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
I barnehager og skolefritidsordning arrangeres det ofte ‘gul frokost’ for barn og foreldre. Da skal alt være gult, mat, pynt, klær osv .5 -8 % av barn har matallergi, svært mange av disse er allergiske overfor egg. NAAFs fagsjef for matallergi får før påske hvert år henvendelser fra barnehager, SFOer og foreldre med spørsmål om forslag til hvordan man kan tilrettelegge gul frokost uten egg. Barn med eggallergi må ha egen mat eller i verste fall ikke delta fordi de er så følsomme at de reagerer på damp fra kokte egg. Dette oppleves selvsagt både ekskluderende og sårt for barnet

2. Målsetting
Å utvikle en gul frokostmeny uten egg slik at alle barn, også de med eggallergi kan delta på gule arrangementer

3. Målgruppe
Barn med allergi overfor egg, deres pårørende og ansatte i barnehage og SFO.

4. Gjennomføring
Fagsjef matallergi finner egnede matvarer og setter sammen forslag til gul frokostmeny egnet for barnehager og SFO. Alternativ til maling og dekorasjoner uten egg foreslås også. Frokostmenyen tilpasses A 4 og lages som pdf i utskrifts vennlig format på NAAFs hjemmesider www.naaf.no. Den vil være tilgjengelig for nedlasting og utskrift for alle. Informasjon om frokostmenyen formidles gjennom NAAFs kanaler, medlemsblad, facbookside og nettsider. I tillegg vet vi at slike enkle verktøy gjerne blir videreformidlet av helsesøstre, leger m.v.

Organisering av prosjektet:
Prosjektgruppen: fagsjef matallergi Helle S. Grøttum (prosjektleder), prosjektkoordinator Mari Øvergaard (har to barn i barnehage)
Styringsgruppe: Ledergruppen i NAAF
Regnskap og rapportering: Prosjektleder og seksjon økonomi NAAF sentralt


5. Betydning
Det er viktig for barn å føle at de er en del av en gruppe og at de ikke er annerledes. Med enkle grep vil barnehager kunne lage påskefrokost slik at alle, også de med eggallergi, kan delta på lik linje. Det virker kanskje som en bagatell, men for de barna det gjelder kan slike små ting være ganske så store.

Ved å lage en slik oversikt får vi et enkelt og lett tilgjengelig lavterskelverktøy som alle barnehager, eller andre som vil arrangere påskefrokost, kan benytte seg av! Dette er helt i tråd med hvordan NAAF arbeider på alle områder – vi ønsker å skape løsninger, ikke bare påpeke problemer

6. Framdriftsplan
1. kvartal: utarbeiding av meny + tilpassing til A4 format
2. kvartal: meny testes ut i barnehager påsken 2014
3. kvartal: evaluering og eventuell justering av meny + lansering og markedsføring
4. kvartal: rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Kykkeliky gul påske uten egg.pdf

Prosjektleder/forsker

Mari Øvergaard

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Kykkeliky – gul påske uten egg
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 90 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet