Lærings og mestringstilbud for hjernerystede

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hjernerystelse er en usynlig sykdom, og bare de hjernerystede kan kjenne symptomene. Hjernerystede opplever ofte å ikke bli tatt på alvor i helsevesenet. Fastleger og legevakter gir behandlingsråd for de første månedene, men mangler kunnskap om langvarige sykdomsforløp. Det som finnes av tilbud for de som er så heldige å bli tilbudt nevrologisk og fysiomotorisk behandling, er svært begrenset og samtidig innrettet mot å bli tilbakeført til arbeidslivet etter maks 12 måneder. Siden er man prisgitt mer eller mindre seriøse private terapeuter.

Målsetting for prosjektet

Utvikle lærings- og mestringstiltak for Hjernerystelsesforeningen. 1. Kursing av frivillige som kan bidra til lærings- og mestringstiltak (likepersoner) 2. Utvikling av nettkurs og webinarer for å spre informasjon 3. Utvikling av fysiske møteplasser for pasienter og deres pårørende

Målgruppe

Pasienter som har hatt plager etter hjernerystelse over lengre tid, og ønsker hjelp til å mestre og leve med tilstanden. I tillegg pårørende og helsepersonell.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Hovedmål: 1. Kursing av frivillige som kan bidra til lærings- og mestringstiltak (likepersoner) 2. Utvikling av nettkurs og webinarer for å spre informasjon om hjernerystelse og hvordan man kan leve med hjernerystelse 3. Utvikling av fysiske møteplasser for pasienter med ettervirkninger etter hjernerystelse og deres pårørende Se detaljer i prosjektbeskrivelse

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2022 -Kontakte helsepersonell som kan bistå i kursvirksomheten -Ansette prosjektleder Høst 2022 -Kurse frivillige som kan tenke seg å bli likepersoner -Utvikle nettkurs og webinarer -Lage informasjonsvideoer for medlemmer og frivillige Vår 2023 til høst 2024 -Gjennomføre fysiske møter med brukere (pasienter og pårørende) og likepersoner (frivillige medlemmer i Hjernerystelsesforeningen) Se detaljer i prosjektbeskrivelse

Prosjektleder

Helge Skirbekk

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Lærings og mestringstilbud for hjernerystede
Organisasjon
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Org.ledd
Innleid helsepersonell og innkjøp av videoproduksjon
Beløp Bevilget
2022: kr 655 000, 2023: kr 323 000, 2024: kr 313 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring