Langrenn for alle

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunnen til det 3-årige prosjektet ”Langrenn for alle” var integreringsprosessen i norsk idrett. Norges Skiforbund overtok totalansvaret for funksjonshemmede i 2002. Hovedmålsetningen til prosjektet var å rekruttere flere funksjonshemmede til langrennsidretten og få forankret dette i hele organisasjonen. Disse målene skulle oppnås gjennom utvikling av en rekrutteringsstruktur, kompetanseheving, etablere tilrettelagte konkurransetilbud, bygge nettverk både internt og eksternt.

 

Det har blitt utviklet informasjonsmateriale og kurstilbud. Det er avholdt ulike kompetansehevende tiltak i form av kurs, seminarer og nettverkssamlinger. Rekrutteringsstruktur har blitt utviklet gjennom miljøsamlinger og opprettelse av rekrutteringslag for syns og bevegelseshemmede. For disse har vi også integrerte konkurranser. For utviklingshemmede har vi hatt egne arrangementer i Trymlekene.

 

Ved å ha ansatt noen som kan ha hovedfokus på disse oppgavene og ikke minst kunne yte relevant service ovenfor kretser og klubber er noe som er viktig i forhold til fremtidig rekruttering. Det jobbes med opprettelse av fast stilling på området.

 

Det vil framover jobbes med å videreutvikle og styrke aktiviteten på regionalt/lokalt plan ved å ansvarliggjøre klubber og kretser gjennom overtagelse av gjennomføring av miljøsamlinger. Nettverksbygging og informasjon vil fortsatt være viktig elementer. For syns- og bevegelseshemmede har vi kommet godt i gang, nå må fokus også rettes mot målgruppene hørselshemmede og utviklingshemmede for å oppnå en god rekrutterings struktur. Skiforbundet har i samarbeid med skiskytterforbundet fått innviglet et nytt 3-årig prosjekt på videreutvikling av rekruttering og lokal oppfølging.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

·        DVD, ”Hvordan komme i gang? – Langrennspigging på Sandripheia”, eksempel-dvd

·        Brosjyre, ”Ski og funksjonshemmede”; Norges Skiforbund

·        Hefte, ”Gøy på ski! – Aktiviteter for barn og unge”; Norges Skiforbund

Prosjektleder/forsker

Anne Ragnhild Kroken

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Langrenn for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2005: kr 460 000, 2006: kr 492 000, 2007: kr 492 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet