Langtidseffekter av brystkreftbehandling

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Målsettingen med mammografiscreening er å detektere svulster i et tidlig stadium for å kunne gi mer skånsom behandling og å redusere dødeligheten av sykdommen. Det er i dag bred enighet om at organisert mammografiscreening reduserer dødeligheten av sykdommen, men det finnes ingen studier som viser at kvinner med screeningoppdaget brystkreft får mer skånsom behandling og dermed mindre uønskede senskader av behandlingen enn kvinner med symptomatisk brystkreft. Denne studien beregner livskvalitet ved hjelp av en internasjonal anerkjent målemetode, QALY, for kvinner i alderen 50-69 år som er diagnostisert og behandlet for screeningoppdaget brystkreft. Resultatene vil bli sammenlignet med opplysninger vi vil innhente fra kvinner som har fått symptomatisk brystkreft og kvinner som aldri har blitt diagnostisert med sykdommen. Grunnlaget for beregningene er retrospektive tilbakemeldinger som indikerer livskvalitet og senskader 1, 2-4, 5-9 og 10+ år etter diagnose. Vi vil benytte anerkjente og validerte skjemaer for innhenting av opplysninger om livskvalitet. Styrkeberegninger har vist at vi trenger informasjon fra om lag 1000 kvinner i hver gruppe for å kunne avdekke interessante forskjeller mellom gruppene. Informasjon fra besvarte spørreskjema og data fra Kreftregisteret vil danne grunnlag for analysene. Resultatene vil gi en indikasjon på om kvinner med screeningoppdaget brystkreft har andre senskader som følge av behandlingen enn kvinner med symptomatisk brystkreft. Resultatene vil også bli sammenlignet med senskader blant tilfeldig valgte kvinner uten brystkreft.

Prosjektleder/forsker

Nataliia Moshina

Hovedveileder

Solveig Hofvind

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Langtidseffekter av brystkreftbehandling
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Kreftregisteret
Beløp Bevilget
2019, 2020, 2021
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
15.09.2023
Status
Under gjennomføring