Lansering, Stemmene i hodet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi skal lansere dokumentarserien Stemmene i hodet. Vi skal bygge opp et nettverk av ildsjeler og ambassadører som skal være med å fremme saken i media og samfunnsdebatten. Vi skal involvere og ivareta de medvirkende og andre sårbare personer. Vi skal nå ut til media, bygge plattformer på nett og gjennomføre arrangementer for å belyse saken og engasjere massene.

Målsetting for prosjektet

Å gi mennesker som lever med schizofreni og psykoselidelser en stemme og muligheten til å fortelle sine historier, og skape en holdningsendring i samfunnet. Å nå ut til et bredt publikum, engasjere og innspirere mennesker til å jobbe for saken på lik linje med oss.

Målgruppe

De som har et forhold til det å leve med psykiske lidelser, samt et landsdekkende nyhets- og TVpublikum fra 12 år og oppover. Hoved målgruppen er 15 til 40 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3500000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Det har vist seg å være et stort engasjement rundt psykisk helse, og vi jobber nå med å opparbeide oss et nettverk som på eget initiativ kan kommunisere seriens sak som deres egen. Dette blir hovedstrategien vår fremover, å involvere organisasjoner, institusjoner, fagfolk, journalister, mennesker i alle aldre med en personlig tilknytning til psykisk helse, samt andre som kan fremme saken. Pressen blir et viktig verktøy i lanseringen av serien og i debatten rundt tematikken. Vi skal samle kontakter, snakke om saken og oppfordre mediene til å engasjere seg i seriens tematikk, og på eget initiativ slippe nyhetssaker, dybdeartikler o.l. på samme tid som vi lanserer TV serien. Vi skal gjennomføre en pressevisning. Her vil de medvirkende delta, og snakke direkte til mediene om sin opplevelse av dette prosjektet og det å være en pasient/ bruker, samt om saken de kjemper for. I tillegg vil vi ha en paneldebatt etter visningen. Det planlegges også andre arrangementer bl.a visning av serien på Fontenehusene rundt i landet, samarbeid med Teknisk museum om utstillingen “Hjemme hos”, aktivitet på sosiale medier og deltakelse på konferanser. Hele veien vil vi fokusere på samarbeid med de medvirkende fra serien.

Fremdriftsplan for prosjektet

Høst 2016 – Starte lanseringsarbeid – utarbeide lanseringsplan, engasjere de medvirkende, opprette kontaktnettverk, finne ambasadører, kontakte presse Høst/ vinter 2016 – Gjennomføre arrangementer – pressevisning, seminar, utstilling. Januar 2017 – Premiere på NRK Vinter/ vår 2017 – Følge opp detbatt, følge opp de medvirkende, fortsette arrangementer som paneldebatt, intervjuer, sosiale medier o.l. Vår 2017 – Måle effekt av debatten og serien

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Lanseringen av dokumentarserien Stemmene i hodet, som hadde premiere i januar 2017, var et spennende og fagsterkt opplegg, takket være den solide økonomiske støtten fra Extrastiftelsen / Mental Helse. Vi hadde som målsetting å lage en tv-serie om mennesker som har eller har hatt schizofreni. Vi ønsket å skape en forskjell ved å vise hele mennesket, ikke bare diagnosen. Vi hadde som mål at serien skulle nå lengre enn seerne, vi ville at fagmiljøet og politikere skulle bli engasjert rundt tematikken det å se hele mennesket i psykiatrien. Målgruppen var 18-25 år, men med mulighet for å treffe en større målgruppe. Bakgrunnen for prosjektet var regissørens driv om å lage dokumentarer om mennesker som lever på siden av samfunnet. Det er så mye stigma og tabu rundt det å ha en psykisk sykdom. Medieoperatørene jobber med å fjerne stigma og bryte ned tabu rundt mange ulike tematikker, og vi ville være med å lage en serie som viser at man er så mye mer enn sykdommen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi oppnådde å nå en ung målgruppe, som er den målgruppen som er mest sårbar hvis psykisk helse rammes. Vi oppnådde også å fange en bredt og engasjert målgruppe. Vi oppnådde å engasjere fagmiljøet og politikere, vi ble invitert til seminarer og debatter. Og vi fikk debatter i media mellom fagpersoner. Vi ble invitert til Stortinget, der regissøren og de medvirkende snakket om hva det betyr å se bak en diagnose. Gjør man det i behandling, kan man gjøre en enorm forskjell for å hjelpe den som er syk. På grunn av serien og dens ringvirkninger, fikk regissøren og de medvirkende æresprisen under Schizofrenidagene 2017. Serien gjorde tydelig en forskjell for mange, og fikk fokuset på det vi ønsket. Tilbakemeldingene er også at måten vi animerte psykosen var banebrytende, og ekstremt viktig for fagpersonell som jobber med den problematikken. Animasjonen vant Gull på Grafill 2017. Serien ble nominert til beste dokumentarserie under Gullruten 2017. Gjennomsnittlig 300.000 så hver episode.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

300000

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi ansatte en lanseringsansvarlig. Sammen med regissøren jobbet hun målrettet mot outreach mot fagmiljøer, samt mot presse. Vi tok kontakt med en rekke ulike organisasjoner som jobber med psykisk helse, og fikk et stort nettverk som sammen hjalp til med å lage blest om serien. Under Schizofrenidagene i Stavanger i november 2016, knyttet de seg til en rekke fagpersoner. Flere av de som var der, inspirerte vi til å skrive innlegg / kronikker til presse. Vi hadde en lanseringsarrangement i samarbeid med Teknisk museum i januar 2017, der statssekretær Anne Grete Herlandsen holdt et veldig fint innlegg. De tre medvirkende var i en samtale med psykiater Fred Heggen, samt at det ble en veldig spennende debatt med politikere og psykiatere angående tvang i psykiatri. I etterkant ble det snakk om serien i flere medier. Regissøren og stab var på flere radioprogram for NRK. Vi fikk Hjemmet, Dagbladet, Aftenposten og en rekke lokalaviser og fagtidsskrifter til å lage protrettintervjuer og artikler om serien. Vi engasjerte en fotograf til å ta flotte pressebilder, og designbyrå til å lage plakat / signaturbilde. Vi hadde er premierearrangement som en hyllest til alle bak og foran kamera.

Resultater og resultatvurdering

Serien ble sett av gjennomsnittlig 300.000 per episode, som er en god rating. Den holdt seg jevn gjennom hele serien, og dette er veldig bra. NRK rapporterte om nesten utelukkende positive tilbakemeldinger om serien og de medvirkende. NRK sa også at dette var en av de mest positive seriene de hadde hatt om et tungt tema, der de medvirkende ble så godt tatt vare på, og lyttet til under opptak og i klippeperioden. Det at vi viste hele mennesket i serien gjorde at reaksjonene fra seere og fagmiljø var så utrolig positive. Hjelpetelefonen som tok i mot mennesker som ønsket å prate etter ferdig episode, prapporterte om stor pågang etter hver eneste episode. Det var tydelig at serien engasjerte, inspirerte og berørte mange.

Oppsummering og videre planer

I etterkant har regissøren og de medvirkende deltatt på en rekke seminarer, foredrag, stortingsbesøk og intervjuer. De har fått til en spennende debatt i fagmiljøet rundt hvordan vi behandler psykisk syke. Det er stadig etterspørsel om foredrag. Vi jobber med å selge serien til utenlandske kanaler. I tillegg jobber regissøren med Seprep med å lage et undervisningsopplegg for mennesker som er i kontakt med nære relasjoner med schizofreni, eller som har opplevd det selv. Det er for et norsk og utenlandsk publikum. Vi er takknemlige for støtten og ser frem til fremtidige samarbeid!

Prosjektleder

Mari Monrad Vistven

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Lansering, Stemmene i hodet
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Medieoperatørenen AS
Beløp Bevilget
2017: kr 400 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
31.03.2017
Status
Avsluttet