Latvia 2 – kompetanseoverføring

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Bakgrunnen for Latvia prosjektet var et gjensidig ønske om å utvide det gode samarbeidet som siden 19

Bakgrunn for prosjektet: Bakgrunnen for Latvia prosjektet var et gjensidig ønske om å utvide det gode samarbeidet som siden 1998 hadde utviklet seg mellom Saule (Solen) dagsenter for utviklingshemmede i Riga og Dissimilisgruppen Sound of Happiness i Kristiansand.

 

Målsetting: Skape et musikktilbud for utviklingshemmede i Latvia/Baltikum, basert på de gode erfaringer Sound of Happiness har fra tilsvarende aktiviteter i Kristiansand. Samarbeid om kompetanseoverføring, produksjon av instruksjonshefter og noter, musikkfestival ”Together in Music” for utviklingshemmede i Baltikum m.m.

 

Prosjektgjennomføring: Styringsgruppe i Kristiansand har kommunisert med ledelsen ved Solen senter ved hjelp av telefon, e-mail og møter. Prosjektplaner og budsjetter er fulgt opp løpende av prosjektleder Kjell Tønnesland.

 

Oppnådde resultater: Alle prosjektmål er nådd, og aktiviteten og oppnådd kvalitet har vært høyere enn forventet.

 

Videre planer: Det er god dialog om videre prosjektsamarbeid, og det vil i løpet av våren 2004 bli gjennomført prosjektmøter med tanke på å konkretisere videre mål, prosjektgjennomføring og budsjetter for kompetanseoverføring.

Prosjektleder/forsker

Kjell Tønnesland

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Latvia 2 – kompetanseoverføring
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Sound of Happiness
Beløp Bevilget
2002: kr 57 000, 2003: kr 57 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet