Lavterskel 2009 – livsglede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Lavterskel 2009-livsgledeSammendrag:

1 Bakgrunn:
LHL Salangen har lenge savnet en møteplass ute i naturen hvor vi kan møtes jevnlig i sommerhalvåret. Møteplassen må være slik anlagt at vi kan ta vare på både fysisk aktivitet og det sosiale. I forbindelse med en gammel buvei som ligger nært sentrum av kommunen med barneskole, aktivitetssenter, Pu-bygg, asylmottak og sykehjem som nabo, har vi tilpasset deler av stien slik at medlemmer og andre kan trene. Ved stien er det lagt inn 20 morsomme treningspostet. I tilknytning til stien, mangler vi en plass hvor både de svakeste og de som er mer trenet,

kan være med og hvor vi kan ha et treffpunkt med grill, sitteplasser etc.
2 Mål
Vi skal lage et sted hvor det blir moro både å trimme sammen og å hygge oss sammen. Dette knytter oss mer sammen og bedrer både helsa og gir høyere livskvalitet.
Vi ønsker å rydde skog, bygge gapahuk med grillplass, bord, benker etc for få medlemmer og andre opp av godstolen og ut i naturen i solrike og skjønne omgivelser. Veien dit som ligger i begynnelsen av stien, må opprustes slik at alle kan komme fram. Det må være et sted som lokker folk ut og som kan motvirke passivitet og ensomhet når sykdom og alder ?tynger?.

3 Målgruppe
Hovedgruppa er våre medlemmer, men vi utelukker ingen som kan ha nytte av vårt tilbud. Vi skal samarbeide med kommunale tjenester så som omsorgstjenesten, psykiatrien, barnehager/-skole etc. De som har vært i institusjon for opptrening etter sykdom el.ulykker, vil finne et tilbud ute for å trene videre når de kommer heim.
4 Innhold og betydning:
For en stor del av våre målgrupper er det mest innendørs aktiviteter som foregår om vinteren. Om sommeren skjer det lite. Som bjørnen, må vi ut av hiet når våren kommer for å samle krefter og energi til neste vinter. Våre planer vil være med på å styrke folkehelsa og bevare trivselen.
5 Framdriftsplan
Er kort og godt: snarest mulig etter at vi har klart å skaffe penger. Vi går inn i et prosjekt hvor det vises godt etter at dugnadsarbeidere har vært i sving, og ?småpenger? som laget har skrapet sammen, har kommet til nytte.

Våren 2009 vil vi ha møteplassen ferdig.
6 Søkt beløp hvert år
Dette er et 1-årig prosjekt.

Vi søker om kr 65.000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0147.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det var et besøk i Hamarøy kommune i 2006 som brakte frem ideen. Der hadde LHL-Hamarøy bygget en trim og aktivitetsløype. Høsten 2006 og våren 2007 ble brukt til å bearbeide ideen, klarere området med grunn-
eiere, og søke finansiering der hvor det kunne være mulig. Hos Helse og
Rehabilitering fikk vi høsten 2008 innvilget tilskudd kr.65.000,-. Vi startet
med å oppruste veien inn i området. Her var fra før en skogsbilveg som var meget tilvokst av skog. Den ble ryddet, og man bestemte at veien måtte anordnes slik at en greit kunne komme til gapahuken med rullestol
Etter å ha forespurt spesialister ble det anbefalt å legge fiberduk under
gruslaget som skulle ligge øverst, og det måtte benyttes knustgrus. Dette
ble gjort og resultatet ble meget bra. Etter hvert som arbeidet gikk fremover kom det opp spørsmål om det ville være mulig at grupper fra Salangen Bo- og eldresenter kunne fraktes inn til gapahuken som skulle settes opp.
Befolkningen i Salangen har tidligere samlet inn midler og kjøpt en handicap-buss som administreres av Frivillighetssentralen. Dette aktual-
iserte behovet for et avtrede ved gapahuken. Vi besluttet å velge en enklere gapahukløsning og dermed også få økonomi til et utedo. Dette ble gjort, og vi tror at løsningen er blitt minst like god. Det er også bygget
en rekke benker som etter hvert skal plasseres ut i trimløypa.
Ved gapahuken er det anordnet bålplass og grillplass. Her er det stilt krav til at vann må være tilgjengelig slik at de som har bål kan slukke etter
seg. Til dette har vi fått kjøpt fra forsvaret en tankvogn med kapasitet 900
liter som plasseres her. Vi har underveis opplevd mye velvilje fra både
enkeltpersoner og bedrifter i kommunen mens arbeidet har pågått.
Så langt ser vi at løypa og området er betydelig brukt, av elever fra Vass-
haug skole, beboere ved mottakssentralen i Salangen, flere grupper tur-
gåere, grupper fra Salangen idrettsforening, LHL, Mental helse og mange andre enkeltpersoner. Totalt i forbindelse med prosjektet er det lagt ned over 365 timer direkte arbeide i tillegg kommer alle planlegging-
stimer og administrative timer.

Prosjektleder/forsker

Tordis Sjøseth

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Lavterskel 2009 – livsglede
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 65 000
Startdato
10.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet