Lavterskel arbeidsaktivitet for rusavhengige i Arendal og omegn

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

15

Fremdriftsplan

1. Rekruttering av leder for I Jobb. Dette gjøres av daglig leder og virksomhetsleder (som skal være leder for I Jobb-lederen). 2. Igangsetting av tiltak. Ansvarlig vil være nyansatt I Jobb-leder. Viktige samarbeidspartnere i denne fasen er lederne for I Jobb i Porsgrunn, Skien og Kragerø, samt den/de fra Arendal kommune som det skal samarbeides tettes med. 3. Rekruttering av deltakere. Ansvarlig: I Jobb-leder, med støtte fra virksomhetsleder. Vi tror og håper dette ikke blir den vanskeligste oppgaven. Vi har fra før tett kontakt med potensielle deltakere, og vet at flere av dem som går på Møtestedet T5 ønsker å være med. 4. Kontakte næringsliv i byen, samt privatpersoner man tenker raskt vil si ja til å benytte seg av tiltaket. Suksessfaktoren her er at vi har relasjoner til både næringsliv og privatpersoner vi kan kontakte i en startfase, og utvide til andre etterhvert. Ansvarlig: I Jobb-leder og daglig leder. 5. Informasjon i våre kanaler (sos. medier, nettside mm) om at vi ønsker oppdrag. De som jobber med informasjon er ansvarlige. 6. Gjennomføre brukerundersøkelse i starten av hvert. Ansvar: daglig leder koordinerer, kommer undersøkelser fra mange tiltak i hele stiftelsen. I Jobb-leder samler inn fra tiltakets deltakere. 7. Drifte og kontinuerlig utvikle tiltaket. Føre statistikk. Ansvarlig: I Jobb-leder. 8. Rapportere. Daglig leder, i samarbeid med I Jobb-leder og virksomhetsleder

Prosjektleder/forsker

Kolbjørn Gunnarson

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Lavterskel arbeidsaktivitet for rusavhengige i Arendal og omegn
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
, 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024