Lavterskeltrening for innvandrerkvinner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Innvandrerkvinner har lavere fysisk form og høyere andel livsstilssykdommer. Vi ønsker at fysisk aktivitet skal være tilgjengelig for alle, og være en faktor som skaper og styrker forutsetninger for god fysisk og psykisk helse og vellykket integrering. LHL er opptatt av at også innvandrerbefolkningen skal ha tilgang til gode forebyggings- og rehabiliteringstilbud, og ser at det er behov for aktivitetstilbud som retter seg mot og ivaretar denne gruppens behov.

Målsetting

Etablere et lavterskel aktivitetstilbud for innvandrerkvinner som skal bidra til bedre fysisk form og økt kunnskap om ernæring. Tiltaket vil kunne bidra til å forebygge livsstilssykdom og slik gjøre det lettere for målgruppen å bli integrert i det norske samfunnet.

Målgruppe

Målgruppen er innvandrerkvinner fra Somalia i alderen 25-55 år bosatt i Oslo.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil informere og rekruttere deltakere gjennom kontakt med helsetjenesten og innvandrerorganisasjoner, bla. Somalisk Velferdsforening, Somalisk Kvinneklubb, Somalisk Kvinneforening. Vi vil invitere oss selv til møter med organisasjonene for å presentere aktivitetstilbudet muntlig og skriftlig (flyer). De vil bli bedt om å spre informasjonen i sine nettverk. Vi vil følge opp kontakten noen uker etter besøket for å undersøke hvordan responsen har vært og for å ta i mot påmeldinger fra kvinner som viser interesse for å delta. Vi vil gjennomføre 2 kurs. Hvert kurs varer 3 mnd og vil ha 10 deltakere. Kvinnene betaler ikke noe for å delta. Det vil være 2 treningsøkter, hver på 1 til 2 timer hver uke. Hovedaktivitetene er planlagt ute i nærmiljøet og skal være enkle og motiverende. Det leies lokaler til aktiviteter som skal foregå inne. Eks. på aktivitet: gåturer, spinning og enkel styrketrening. Vi vil bruke tolk ved behov og kvinnene kan ta med barna sine om nødvendig. En gang hver måned holdes det foredrag. Aktuelle tema: generell fysisk aktivitet, hvordan det oppleves å være i aktivitet og hvilke helsegevinster de kan oppnå, kosthold, kostholdsvaner, motivasjon for videre fysisk aktivitet og hvordan ha en sunn livsstil.

Fremdriftsplan

2017: Juli – august: Rekruttering og forberedelse Sept.: Oppstart, aktivitet to ganger i uken. Foredrag. Oktober – november: Aktivitet to ganger i uken. Ett foredrag pr. mnd. Des.: Evaluering, etterarbeid, rapportering. 2018: Jan.: Rekruttering og forberedelse til ny gruppe Feb.: Oppstart, aktivitet to ganger i uken. Foredrag. Mars-april: Aktivitet to ganger i uken. Ett foredrag pr mnd. Mai-juni: Evaluering, etterarbeid, sluttrapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Lavterskeltrening for innvandrerkvinner-.pdf

Prosjektleder/forsker

Karine Udahl

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Lavterskeltrening for innvandrerkvinner
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Klinikk for astma og luftveissykdommer (KAL-klinikken)
Beløp Bevilget
2017: kr 193 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
30.06.2019
Status
Under gjennomføring