LederPuls

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Drammen er en av byene i Norge med høyest barnefattigdom. Drafn sitt lokalsamfunn er den bydelen i Drammen med størst sosioøkonomiske utfordringer. Vi ser at det mest prekære for bydelen vår her på Strømsø/Fjell i Drammen, er ungdomsmiljøet. Det er for få tilbud. For få møteplasser. Vi har veldig trua på aktive møteplasser. Møteplasser hvor man er sosial, i aktivitet, inkluderende arenaer, i trygge rammer. Møteplasser som idretten kan skape! Prosjektet skal sette ungdommene i organiserte rammer, men med frihet for å selv etablere aktive og sosiale møteplasser for barn- og ungdom.

Målsetting for prosjektet

Utvikle unge ledere og rollemodeller som ønsker å ta eierskap for utviklingen i eget nærmiljø, og stimulere til økt frivillighet blant unge gjennom å utvikle minst 10 nye aktivitetstilbud innen 2022, utdanne 60 ungdommer via LederPuls innen 2022 og ha aktivitetstilbud for 2000 barn- og unge.

Målgruppe

5-18 år

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

«LederPuls» består av to deler, en akademi del og en aktivitetsdel. Del 1: LederPuls Akademi er et leder- og aktivitetskurs for ungdom i Strømsøåsen i regi av SBK Drafn for ungdom (9. klasse på ungdomsskolen til og med 2. klasse på videregående) med kursing innen aktuelle temaer. Del 2: LederPuls Aktivitet skal utvikle aktivitetstilbud for barn og unge i Strømsøåsen. De nye aktivitetene skal være varierte og det er deltakerne i LederPuls Akademi som skal være pådrivere og ta initiativ til å skape aktiviteten og de sosiale møteplassene. Kjøreplan Akademi: Noe av kursets innhold: Ledelse, Teoretisk aktivitetsledelse, Teambuilding, Førstehjelpskurs, Jobbsøkerkurs, Konflikthåndtering, Ungt entreprenørskap, Diskusjoner om viktige temaer som utfordrer kulturer, miljøer og tankesett. Kjøreplan Aktivitet: Ungdommene fra LederPuls Akademi vil få ansvar for gjennomføring av aktiviteter som f.eks juleavslutning med et aktivitetspreg for barn i alderen 4-7 år i Drafnkollen, gratis idrettsskole for barn fra 5-7 år på Fjell. Idrettsturneringer (fotball, basketball, volleyball), quizer, filmkvelder, ArrowTag, Pop-up Playground, Åpen Hall, Skileik, E-sport kvelder og ferieaktiviteter. Alt i regi av LederPuls er gratis.

Fremdriftsplan for prosjektet

År 1: Fokus på etablere LederPuls Akademi og jobbe målrettet med å utvikle kunnskapene, ferdighetene og engasjementet til deltagerne. Samtidig som vi starter opp aktiviteter. Arrangere ferietilbud i høstferien. År 2: Oppstart av kull 2 i LederPuls Akademi og utvikle en Alumni/mentor ording for deltagere fra år 1. Gjennomføre aktiviteter i skoleferiene. Etabler flere aktivitetstilbud i samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner.

Prosjektleder

Jørgen Røgeberg

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
LederPuls
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 240 000, 2022: kr 335 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring