Leirskole for kronisk syke barn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Leirskole for kronisk syke barn; nye uteaktiviteter, ny læring og nye muligheterBakgrunn:


Barn med kronisk sykdom, som i tillegg har enten endre sekundære vansker, begrensende sosialøkonomiske ressurser og/ eller en utfordrende familiesituasjon, har ofte begrensede muligheter til, og erfaringer med diverse uteaktiviteter sammen med andre barn med sammenlignbare utfordringer uten at deres foresatte er tilstede. Deres foresatte er ofte, på bakgrunn av barnas sykdomshistorie, skeptiske i forhold til å overlate oppfølgingsansvar for sine barn til andre voksne.

Målsetting:
Et alternativ 3 dagers leirskoleopphold for hele elevgruppen på Voksentoppen skole med fokus på fysisk aktivitet ute og sosial kompetanse.

Målgruppe:
Barn i alder 6-16 med kronisk sykdom i form av allergi, eksem, astma og andre kroniske lungesykdommer, hjerteproblemer eller andre sykdommer som krever medisinsk oppfølging. Cirka halvparten av barna har en minoritetsspråklig bakgrunn og flere har diverse tilleggsvansker som krever særlig oppfølging og tilrettelegging.

Mange av barna har få venner i nærmiljøet og har begrensede muligheter til videre utvikling av deres sosiale ferdigheter i på andre arenaer.

Gjennomføring:
I samarbeid med en leirskole tilpasse innhold og organisering slik at alle elever har får tilbud om å delta på et 3 dagers leirskoletilbud sammen med deres kontaktlærere og sykepleier.

Betydning:
Som et ledd i det forebyggende arbeidet har skolen en viktig oppgave å finne fram til utfoldelser som kan styrke elevenes opplevelse av mestring og egenverd.

Deltakelse på en bemannet leirskole med varierte muligheter til utfoldelse vil gi opplevelser av å lykkes og derigjennom bidra til et godt selvbilde. En slik utvidelse av deres erfaringsgrunnlag gir elevene også et bredere grunnlag for faglig læring og inspirere personalet til nye aktiviteter som de kan følge opp i løpet av skoleåret. I tillegg vil det kunne stimulere barna til å være i større grad aktiv i hverdagen, noe som vil ha et helsefremmede effekt på lang sikt.Sideeffekten av et slikt tiltak vil også være at foresatte får noen dager avlastning og gir dem bekreftelse til elevenes foresatte på at det er trygt å overlate ansvar for deres kronisk syke barn til andre forutsatt riktig tilpassing/tilrettelegging. Opptak av de ulike aktiviteter på video vil gi mulighet til å formidle innholdet til foresatte slik at de i større grad vil tørre å la sine barn delta i fritidsaktiviteter i etterkant av oppholdet.

Framdriftsplan:
Leirskole opphold, juni 2013
Drøfting og oppsummering med referansegruppen, september 2013
Rapportskriving, høsten 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0237.pdf

Sluttrapportsammendrag

Barn med kronisk sykdom, har ofte begrensede muligheter til, og erfaringer med diverse uteaktiviteter sammen med andre barn med sammenlignbare utfordringer uten at deres foresatte er til stede. Deres foresatte er ofte, på bakgrunn av barnas sykdomshistorie, skeptiske i forhold til å overlate oppfølgingsansvar for sine barn til andre voksne.
Målsettingen med prosjektet var å gjennomføre et 3 dagers leirskoleopphold for hele elevgruppen på Voksentoppen skole med fokus på fysisk aktivitet ute og sosial kompetanse.
17 elever i alder fra 10 til 16 år var med på leirskole på Oksnøen. Elevene har ulike former for kronisk sykdom i form av allergi, eksem, astma og andre kroniske lungesykdommer, hjerteproblemer eller andre sykdommer som krever helsefaglig oppfølging. Cirka halvparten av barna har en minoritetsspråklig bakgrunn og flere har diverse tilleggsvansker som krever særlig oppfølging og tilrettelegging. Mange av barna har få venner i nærmiljøet og har begrensede muligheter til videre utvikling av deres sosiale ferdigheter i på andre arenaer.
Som et ledd i det forebyggende arbeidet, er det viktig å finne fram til utfordringer som kan styrke elevenes opplevelse av mestring og egenverd. Innhold og organiseringen på leirskole ble tilpasset slik at alle kunne delta sammen på egne premisser. Deltakelse på leirskolen med varierte muligheter til utfoldelse har gitt elevene opplevelser av å lykkes og dermed bidratt til et mer positivt selvbilde. I tillegg har deltakelsen på de ulike aktivitetene gitt elevene et bredere grunnlag for faglig læring og vil kunne stimulere barna til å være i større grad aktiv i hverdagen, noe som vil ha en helsefremmende effekt på lang sikt.
Leirskoleoppholdet har hatt en avlastende effekt for foresatte, og forhåpentligvis bidratt til at foresatte i økende grad vurderer det som trygt å overlate ansvar for deres kronisk syke barn til andre forutsatt riktig tilpassing og tilrettelegging.
Det ble tatt mange bilder i løpet av oppholdet som ble vist til elevenes foresatte og familiemedlemmer på juleavslutningen på skolen. Den visuelle formidlingen vil kunne bidra til at foresatte i større grad vil tørre å la sine barn delta i fritidsaktiviteter i etterkant av oppholdet.

Prosjektleder/forsker

Marjolein Pijnenburg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Leirskole for kronisk syke barn
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Voksentoppen skole
Beløp Bevilget
2013: kr 133 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet