Lek deg i form

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet
Gjennom flere års arbeid med utviklingshemmede, ser vi at det er et sterkt behov for å gi dem et økt tilbud om fysisk trening i fritiden. Svært mange er inaktive, de er overvektige, de har «vonter» i både armer og ben, rygg og nakke. Deres foresatte melder at de trenger å utfordres i forhold til både styrke, utholdenhet, smidighet og spenst, samt motoriske og koordinative egenskaper. Vi opplever at det er behov for et organisert tilbud, da det ofte er vanskelig for dem selv å komme igang. Dette prosjektet skal kombineres med vårt «Kostholdsprosjekt», som har bidratt tilå bedre kostholdsvanene til målgruppa. Også et prosjekt som kom igang med støtte fra Helse og Rehabilitering og som fortatt erlike populært.

2. Prosjektets målsetting
Utvikle et godt, tilpasset program, med et variert og morsomt øvelsesutvalg, tilpasset både individuell trening og gruppetreninger.
Vi vil gjøre treningene attraktive ved å bruke diverse utstyr og treningsapparater,

slik at treningene vil oppleves mer som en lek enn en trening. Målet er at vi etter det første året skal lage et hefte med konkrete øktinnslag, til bruk for trenere og instruktører. Det skal engasjeres gode instruktører, slik at utviklingshemmede og andre funksjonshemmede med spesielle behov, skal få individuell tilpasset trening. Målet med treningen er at deltakerne skal få en ukentlig treningsøkt, som skal bidra til å gi dem en bedre funksjons- og mestringsevne, som igjen vil påvirke selvstendighet og bedre selvbilde.

3. Prosjektets målgruppe
Utviklingshemmede er hovedmålgruppen, da med utgangspunkt i de allerede eksisterende håndballagene for denne gruppen (over 50 lag på landsbasis). I tillegg vil tilbudet bli åpent for andre utviklingshemmede i området. Vi

starter i 10 forskjellige geografiske områder i landet. Vi ser også muligheten for å gi andre funksjonshemmede med spesielle behov muligheten til å trener her. Disse treningene vil bli organisert på en slik måte at det ikke skal være begrensninger i forhold til hvem som skal kunne delta. Det viktige blir å ikke bli en for stor gruppe og at utviklingshemmede og andre funksjonshemmede skal være prioritert.

4. Prosjektets betydning
Med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort i forhold til arbeidet med utviklingshemmede, ser vi at de i det enkelte lokalmiljø har for lite tilbud om trening og at det er et spesielt behov for trening av

fysiske ressurser. Dersom vi får ressurser til å gjennomføre dette prosjektet, er vi overbevist om at det vil ha en positiv effekt i forhold til målgruppa. I tillegg til å bli i bedre fysisk form, vil dette bli en positiv møteplass for dem i deres lokalmiljø. Aktivitet i trygge, trivelige omgivelser, vil ofte gi både trygghet, bedre selvtillit og ikke minst mange gode venner.

5. Framdriftsplan
Vi velger å legge aktiviteten tilknyttet håndballsesongen, fra september til april. I utgangpunktet 1 gang pr. uke, 1 time pr. trening. Treningene skal foregå i hall eller gym.sal, noe avhengig av antall deltakere og tilgjengelighet på anlegg.

1. oktober – 1.desember 2008:


Planlegging og markedsføre prosjektet i 10 ulike geografiske områder. Engasjere trenere og involvere kommuner.
1. januar 2009 – 1. april 2009:
Gjennomføre treninger kontinuerlig i hvert område. Målet er 1 gang pr. uke, 1 time trening. Markedsføre prosjektet i næmiljøet og motivere utøver til deltakelse.

I april evaluerer vi

og legger planer for høstsesongen.

1. september til 15. desember 2009
Gjennomføre aktivitet som planlagt og foreta eventuelle justeringer dersom evalueringen i april tilsier det.

I desember gjøre en ny evaluering og legge planer for videreføring.
Gjøre ferdig hefte med øvelsesutvalg for 1. året.

Plan for 2. og 3.året legges paralellt med aktiviteten fra 1. januar – 1. april 2010.
Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0346.pdf

Prosjektleder/forsker

Eva Skei

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Lek deg i form
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 150 000, 2010: kr 150 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet