Pensjonistene i Bindalseid kan endelig møtes til felles måltider

Bindalseid pensjonistforening ønsket seg et skikkelig kjøkken for å lage god mat i en krevende tid. Nå er straks kjøkkenet ferdig bygget!

– Vårt mål er at eldre mennesker i bygda vår skal kunne møtes til aktiviteter, måltider og fellesskap en til to ganger per måned, sier prosjektleder Solbjørg Sagmo.

Bindal kommune har bygd omsorgsboliger på Bindalseidet. I tilknytning til disse er det et fellesareal som Bindalseidet pensjonistforening kan benytte. Det er imidlertid ikke tilrettelagt for matlaging til våre 65 medlemmer da det er installert vanlig komfyr, og ikke kjølerom.

Ønsker seg middag og sosialt samvær

Bindalseidet pensjonistforening har med utgangspunkt i Leve hele livet-reformen hatt en spørreundersøkelse blant sine medlemmer om behov for aktivitet. Hoved-ønsket er mulighet for middagsservering og sosialt samvær.

– Ettersom kjøkkenet ikke var utstyrt til middagslaging for så mange, samt smittevernregler som tilsa at inntil 20 personer kunne treffes, serverte vi lunsj fire ganger før jul. Da var medlemmer og andre eldre fordelt på fire grupper. Det var også noe underholdning på disse treffene, sier Sagmo.

Dårlig utstyrt kjøkken

Treffene ble en stor suksess, men med dårlig utstyrt kjøkken var det vanskelig å se for seg liknende treff framover.

– Kjøkkenet i det nye bygget var ikke utstyrt til matlaging til større grupper. Arealet er stort nok, men innredningen holdt ikke mål, forteller Sagmo.

Foreningen søkte Bindal kommune om å få utbedret kjøkkenet, men fikk negativt svar. Dermed ble det søkt midler fra Stiftelsen Dam. Det omfattet et stort kjøleskap, ekstra koketopp med avtrekk, ekstra stekeovn, ny og større oppvaskbenk samt kasseroller tilpasset induksjonsovn.

– Det meste ble bestilt umiddelbart etter at vi fikk tilskuddet, og de første monteringene av utstyret ble gjort i desember, sier Sagmo, som forteller at det siste som skal på plass er en oppvaskbenk med tilbehør, som blir tilpasset så raskt de finner en passende løsning, sier Sagmo.

Gleder seg til gode stunder

Til slutt gjenstår å få godkjenning av Mattilsynet.

– Koronasituasjonen har gjort at vi ikke får møtes slik vi ønsker. Per nå kan bare ti personer være samlet. Dermed er de videre planene satt på vent, men kjøkkenet som vi søkte tilskudd til, vil være ferdig oppgradert i løpet av sommeren, sier Sagmo.

Hun forteller at midlene har kommet godt med, og at pensjonistforeningen ser fram mot gode stunder på sitt nye kjøkken.

– Med disse midlene får vi realisert våre planer og skape den sosiale arenaen våre medlemmer ønsker, sier Sagmo.


Søknadssammendrag

Bindal kommune har bygd omsorgsboliger på Bindalseidet. I tilknytning til disse er det et fellesareal som Bindalseidet pensjonistforening kan benytte. Det er imidlertid ikke tilrettelagt for matlaging til våre 66 medlemmer da det er installert vanlig komfyr, og ikke kjølerom.

Bindalseidet pensjonistforening har med utgangspunkt i «Leve hele livet» hatt en spørreundersøkelse til våre medlemmer om behov for aktivitet. Hoved-ønsket er mulighet for middagsservering og sosialt samvær.

Problemet er at kjøkkenet er uegnet til matlaging til større grupper. Det er stort nok, men det er utstyrt som et privat kjøkken.
For å få gjennomført det pensjonistene ønsker aller mest, må kjøkkenet oppgraderes.
Pensjonistforeningen har sendt søknad til Bindal kommune om å oppgradere kjøkkenet, men fått avslag.

Tiltak:
Kjøkkenet skal oppjusteres.
Det skal arrangeres sosiale sammenkomster to ganger pr måned.
Det skal tilbys god og næringsrik middag under arrangementene.

Vi igangsetter innkjøp umiddelbart, montering samt elektrikerarbeid utføres i løpet av 2020. Sosiale aktiviteter starter opp allerede i november, middagsservering fra januar 2021 når kjøkkenet er oppjustert.

Bindalseidet er ei bygd i Bindal kommune med ca 1400 innbyggere. Bosetningen er spredt og mange eldre er enslige. I «koronatiden» har det vært få aktiviteter, og mange kjenner på ensomhet.

Det er 4 mil til kommunesenteret. Det finnes ingen kafé eller annet åpent tilbud for innbyggerne. Pensjonistforeningens møter er derfor en svært viktig del av vårt sosiale liv.

Vi har et eldresenter på Bindalseidet der det er 4 leiligheter samt en sal på ca. 70 m2. som foreningen har leiekontrakt på. Her skal arrangementene være.

Bindalseidet pensjonistforening er takknemlig for tilskuddet. Med disse midlene får vi realisert våre planer og skape den sosiale arenaen våre medlemmer ønsker.

Prosjektleder/forsker

Solbjørg Sagmo

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Leve hele livet – Parkveien som møteplass for eldre
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 89.500
Startdato
28.10.2020