LHL-treffen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Forebygging og rehabilitering i forbindelse med hjerte- og lungesjuke. Gi medlemmene og andre interesserte et tilbud om trening, trivsel, en bedre hverdag og økt livskvalitet. Arrangere tema- og kurskvelder. Alle får en felles møtearena.

Målsetting

Skape en uformell og trygg møteplass for alle.
Få utfolde seg og delta i aktiviteter etter egne ønsker og behov.
Lære om kosthold og trening.
Delta i kulturelle og faglige innslag.

Målgruppe

Voksne hjerte- og lungesjuke, pårørende og andre interesserte.

Innhold og betydning

Søknaden gjelder utgifter til innkjøp av utstyr til lagslokale.

Skape en uformell og trygg møteplass for alle ved at laget har sitt eget lokale. Der kan alle aktivitetene i laget foregå som for eksempel trening, kurskvelder, uformelle samtaler, likemannsarbeid, rådgivning og sosialt samvær.

Framdriftsplan

For å gjennomføre prosjektet trenger vi å kjøpe inn stoler, bord, matter (liggeunderlag), cd-spiller, projektor, skap og utstyr til garderobe.

Vi trenger også penger til informasjon og markedsføring av tiltaket.

Vi må rekruttere frivillige til å arbeide med trimtiltak som likemannsarbeid gjennom kurs og opplæring.

Vi forsøker på sikt å tilføre prospektet sosiale, kulturelle og faglige innslag i tråd med deltakernes ønsker.

Etter at prosjektperioden er over, ønsker vi gjennom årsmøte 2009 å fremme et forslag om å fortsette med liknende arbeid de neste 5 åra, og helst enda lenger..


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0119.pdf

Sluttrapportsammendrag

LHL Ringsaker har hele Ringsaker kommune som foreningsområde, og laget har 307 medlemmer. Trimtilbudet for hjerte- og lungesyke ble allerede startet i 1988 av LHL Ringsaker. Vårt ønske har lenge vært å finne et fast tilholdssted for våre tilbud og arrangementer. I 2007 var vi så heldige å få tildelt et lagerlokale i Stiftelsen Garveriet Moelv. Bygningsarbeidet kostet laget drøyt kr 107.000 av egne midler, pluss 300 dugnadstimer. Rommet er på ca. 45 kvadratmeter og egnet til møter og lungetrim.

Høsten 2008 ble vi tildelt en sum Extramidler på kr. 57.000. Disse midlene ble brukt til å oppgradere lokalet ytterligere. Det blant annet ble kjøpt inn bord, stoler, prosjektor, lerret, kjøleskap mm. Vårt nye lokale bruker vi som et treffsenter, og det er også godt egnet til lungetrim.

Hovedmålet med prosjektet var å skape en uformell og trygg møteplass for alle. Det nye lokalet har absolutt innfridd denne målsettingen.

Vi vil først og fremst arbeide med å opprettholde det gode arbeidet vi er i gang med, samt informasjon og markedsføring av tiltaket tilknyttet «LHL-treffen». På sikt ønsker vi å tilføre prosjektet sosiale, kulturelle og faglige innslag i tråd med deltakernes ønsker. Prosjektmidlene vi fikk ga foreningen en gylden mulighet til å skape en møteplass, og i etterkant vil vi være i stand til å drifte dette ved bruk av egne midler.

Prosjektleder/forsker

Ole Asbjørn Nysveen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
LHL-treffen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 57 000
Startdato
10.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet