Like muligheter for alle

Søknadssammendrag

1. Flerkulturelt idrettslag Trondheim.
Gjennom flere år har Trondheim arbeidet for at flerkulturell ungdom skal få tilbud som unngår at de havner i negative miljøer.

Et prosjekt rettet mot de ti mest utsatte ungdommer, evaluert av seniorforsker Berit Berg SINTEF, viste seg å være vellykket, og vi fikk erfaring for hva som virker og hva som ikke virker.

Da denne treårige prosjektperioden ble avsluttet i 2005 ble dette arbeidet videreført gjennom Ressurssenteret for Barn og Unge (RBU) i regi av Trondheim kommunes by overgripende barnevernssatsing.

Imidlertid dukket utfordringer rundt flerkulturell ungdom opp på flere arenaer enn de RBU kunne favne, og det ble igangsatt arbeid i bydelene rettet spesielt mot denne gruppen.

Utfordringene har alltid vært å finne tiltak som virker.

Gjennom samarbeid med det flerkulturelle miljøet har vi forsøkt å tilrettelegge for en god integrering. Til tross for dette så vi at vi ikke nådde ett antall ungdommer av forskjellige årsaker.

Det var drop outs fra både ungdomsskole og videregående skoler, forsøk på rekruttering til kriminelle miljøer, tilløp til ”gjengoppgjør” mellom etniske grupperinger med mer.

I 2006 kom Flerkulturellungdom på banen, og klarte for første gang å samle ungdom fra ca tjuefem forskjellige nasjonaliteter, herav også flere trosretninger i et idrettslag kalt SOUT – Somalisk ungdomsorganisasjon Trondheim.

Dette har nå skiftet navn til Flerkulturelt Idrettslag i Trondheim, da det favner mye bredere enn bare ungdom fra Somalia.

Dette er en gruppe unge menn som foreløpig ikke har noen fast struktur, og kan således ikke oppfattes som en kriminell ungdomsgjeng. Ifølge etterforskningsleder Terje Lunde ved Sør-Trøndelag politidistrikt er det imidlertid potensialet i gruppen til å utvikle gjengkriminalitet.

2. Målsettingen: Mange ungdom med flerkulturell bakgrunn sliter med psykiske problem. Årsakene er mange; blant annet traumatiske opplevelse fra hjemlandet, dårlig integrering i Norge stoffmisbruk og sosial eksklusjon. målsettingen til laget som nå teller ca 850 ungdommer, også en del jenter, er å drive idrett på tvers av nasjonalitet, drive opplysning og foredragsvirksomhet, og med ett underliggende mål, å få flerkulturell ungdom til å gjennomføre videregående opplæring.

Blant disse ungdommer finnes både enslige mindreårige, og ungdom som har bodd i Trondheim en tid.

Aldersspennet er fra 13 – 20 år, og nasjonaliteter som deltar er fra flere verdensdeler, og tilhører forskjellige religioner.3.flerkulturelle Ungdommer som har berørt av fattigdomsproblem i Trondheim. Målgruppe er de som er for lite fysisk aktive og de som faller utenfor de ordinære aktivitets og idrettstilbudene alder mellom 12-25, særlig Ca 120 minoritetsspråklige gutter og jenter fra over 25 forskjellige nasjonaliteter hvor faren for å utvikle antisosial adferd med kriminalitet som fellestrekk er tilstede. Vi skal jobbe mot rasisme og fordømmelse for å hindre negative utviklingen, mange ungdommer faller tidlig ut av skole system og rekrutteres til belastede miljøer i områdene rundt byen. Vi skal ha etablerte og utviklet et variert tilbud til disse ungdommene.

4. Laget har deltatt i Norway Cup tre ganger, blitt synlig i media i Trondheim under tittelen ” FN i miniatyr” og Ismail som er både trener og leder har i 2007 fått Trondheim kommunes frivillighetspris.

Dette er en anerkjennelse som har styrket det flerkulturelle miljøet i regionen.

Gjennom arbeidet med å bistå arbeidet flerkulturelle ungdom ble også inngått ett samarbeid med Idrettskretsen i Sør – Trøndelag,

forebyggende Politiet og Trondheim kommune. Målet er å komme i gang med alternative mestrings arenaer som er forutsigbare og styrt av ressurspersoner fra det minoritetsspråklige miljø.

5.Framtidsplanen er å øke mestringsatferd blant utsatte ungdommer gjennom aktiviteter som gir sosiale ferdigheter og selvtillit.

forbedre levestandarden av ungdomsgrupper, samt å fremme integrering som mål i samfunnet gjennom Styrke de ungenes positive opplevelser gjennom idrett. Utrede og gjennomføre tiltak for å hindre og redusere vold og kriminalitet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0293.pdf

Prosjektleder/forsker

Ismail Myhuadin

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Like muligheter for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 450 000, 2011: kr 450 000, 2012: kr 450 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet