Likemenn og e-læring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: I 2000 utredet NAAF muligheter for kommunikasjon ved hjelp av intranett og pedagogiske tilbud ved hjelp av e-læring

Bakgrunn: I 2000 utredet NAAF muligheter for kommunikasjon ved hjelp av intranett og pedagogiske tilbud ved hjelp av e-læring. Forprosjektrapport forelå høsten 2000. Den førte til et prosjekt for utvikling av et grunnkurs i likemanns- og informasjonsarbeid, delvis basert på e-læring.

 

Målsetting: Likemannsarbeid er en viktig del av NAAFs arbeid for å bedre hverdagen for mennesker med astma, allergi eller eksem. NAAF ønsket med dette prosjektet å nå nye kandidater til denne formen for informasjons- og opplæringsarbeid.

 

Gjennomføring: Forprosjektgruppen ble omorganisert for konsentrasjon om prosjekt Likemenn og e-læring. Kartlegging av behov for oppgradering av datautstyr ved fylkeskontorene ble gjennomført, visse oppgraderinger foretatt og man undersøkte samarbeidsmuligheter bl.a. med Funksjonshemmedes Studieforbund. De var interessert, men kunne ikke avse kapasitet. NAAFs prosjektgruppe anbefalte bruk av det norske programmet Class Fronter, vel kjent både i universitets- og høgskolesektoren og i skoleverket. Det egner seg godt både for intranett- og e-læringsformål. Vi opprettet et elektronisk samarbeidsrom for trening i bruk av programmet, samling og utvikling av faglige underlag.

 

To representanter fra Hordaland fylkeslag planla et regulært likemannskurs, som ble en del av pilotprosjektet. På grunnlag av materialet som var samlet i det elektroniske samarbeidsrommet ble det utviklet en begrepsmessig grunnstruktur for den elektroniske delen av kurset og det elektroniske klasserommet ble etablert.

 

Pilotprosjektet besto av en faglig samling i Bergen i august 2003, hvor de 14 deltakerne også fikk opplæring i bruk av Class Fronter, en mellomperiode med kommunikasjon på Class Fronter og en faglig sluttsamling i november.

 

Resultater: Prosjektet har gitt verdifulle erfaringer om teknisk og pedagogisk opplegg, veilederrollen, læringsaktivitet og administrative forutsetninger ved e-læring. Det har stimulert videre utvikling av praktisk politikk for likemannsarbeid i NAAF, og vist at krevende utviklingstiltak kan gjennomføres selv om uforutsette hendelser skaper vansker under veis, bare det finnes ildsjeler som ikke gir opp. Det er skapt et grunnlag for videre arbeid med pedagogiske og kommunikasjonsmessige tilbud basert på e-læring.

Prosjektleder/forsker

Knut Wollebæk

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Likemenn og e-læring
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2002: kr 365 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet