Likepersonskurs under koronapandemien

Søknadssammendrag

Aldri før har NAAF opplevd et så markant og tydelig behov for likepersoner som under koronapandemien. Angsten og uvissheten om Covid-19 knyttet opp mot egen sykdom har ført til at mange i NAAFs medlemsmasse har et ekstra stort behov for å snakke med noen. De gode samtalene med noen som lytter, støtter og ser muligheter for å håndtere situasjonen best mulig er etterlengtet. I 2020 har våre likepersoner måtte påta seg ekstra mye arbeid for å kunne imøtekomme alle.

Samtidig som våre likepersoner har opplevd stor pågang, har nedstengingen av samfunnet og smittevern ført til at alle våre likepersonskurs har blitt avlyst. Slike kurs og møteplasser har vært viktige sosiale arenaer for mange. Konsekvensene av smittevern, isolering, frykt og ensomhet påvirker denne gruppen ekstra hardt og kan vare lenge. Vi ser et stort behov for å kunne videreutvikle likepersonsarbeidet vårt og tilpasse det til denne ekstraordinære situasjonen.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å redusere de negative konsekvensene av smittevernstiltakene ved å digitalisere vårt likepersonsarbeid. Det vil utarbeides og gjennomføres nettbaserte og smittevernsvennlige kurs for personer som ønsker å bli likepersoner og oppfølgingskurs for viderekommende likepersoner. Dette skal gi innføring og kunnskap om likepersonsrollen. En egen bolk av kurset vil sette søkelys på likepersonsrollen under koronapandemien og fremtidige tilsvarende situasjoner. Kursdeltakerne vil også bli introdusert for kommunikasjonsteknikker og oppgaver som bidrar til refleksjon og rolleforståelse. Dette gjøres ved å utarbeide filmer, presentasjoner og kursmateriell. Likepersoner vil også ta del i utformingen av kursenes innhold. Kursmateriellet vil ferdigstilles ved utgangen av året og kursene vil igangsettes i januar 2021.

Ved å tilby nettbaserte og smittevernsvennlige kurs kan vi gi mange meningsfylt innhold i hverdagen og tilby en solid opplæring i likepersonsarbeid. Flere vil kunne komme i kontakt med tilgjengelige likepersoner og dette vil bidra positivt til folkehelsen.

Prosjektleder

Rachel Berg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Likepersonskurs under koronapandemien
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 450.000
Startdato
03.09.2020