“Livet føles ikke verdt å leve”

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Engelsborg eldresenters beliggenhet er i bydel Grünerløkka – Sofienberg i Oslo

Engelsborg eldresenters beliggenhet er i bydel Grünerløkka – Sofienberg i Oslo. Senteret drives av Kirkens Bymisjon, Oslo.

 

I forbindelse med oppsøkende virksomhet til hjemmeboende gjennom mange år, har vi prøvd å få flere menn til å bli brukere av Engelsborg eldresenter. Målsettingen med prosjektet var å komme i kontakt med eldre aleneboende menn over 70 år i bydelen og dermed drive eldreomsorgsarbeid for å forebygge ensomhet, isolasjon og depresjon.

 

Som ytterste konsekvens å hindre menn å begå selvmord. Statistikk viser at selvmord blant eldre har økt de siste tretti årene. Det viser også at det er viktig for oss som driver eldreomsorgsarbeid å motivere og stimulere de eldre mennene til å komme ut i sosialt fellesskap med andre. Vi har på eldresenteret bred erfaring med oppsøkende virksomhet til hjemmeboende eldre. Det var en måte å komme i kontakt med målgruppen på med tilbud om hjemmebesøk. Vi brukte også andre strategier for å komme i kontakt, som invitasjon til eldresenteret og turer i og utenfor Oslo. Vi hadde store forventninger til å nå fram. Det viste seg imidlertid vanskeligere å komme i kontakt med målgruppen enn vi trodde.

 

Hovedmålsettingen med kontakt med de eldre aleneboende mennene var å danne et grunnlag om de var utsatt i forhold til risikogruppe for selvmord. Andre målsetninger var å informere om eldresenteret og prosjektet. Vi ble gjennom prosjektarbeidet kjent med en liten gruppe menn som tilsynelatende hadde det bra. Tall fra årsrapport for forrige år viser at vi har økt antall menn som kommer til senteret. Det er 89 flere menn i tillegg til de som er fra før, som er kommet til i løpet av prosjektperioden. Vi mener at prosjektarbeidet har båret frukter med de tilbudene eldresenteret har, og at det over tid vil gi en bedre rekruttering av eldre menn. Videre vil vi ha en målsetting om å iverksette og ha aktiviteter som gjør det meningsfylt for menn å ha kontakt med eldresenteret.

Prosjektleder/forsker

Eva Hamborg

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
“Livet føles ikke verdt å leve”
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Engelsborg eldresenter
Beløp Bevilget
2002: kr 248 000, 2003: kr 263 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet