Livsstilsendringsprogram

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet ”Aktiv hverdag og endring av livsstil” har vært gjennomført i 2006-2007 ved Sykehuset Innlandet, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ottestad, SuS Rehabiliteringsklinikken Lassa i Stavanger og ved Munkvoll Rehabiliteringssenter i Trondheim. Prosjektet baserer seg på Lifestyle Redesign®/Livsstilsprogrammet som inneholder forebyggende ergoterapi med mål å bedre generell helse, livskvalitet og selvstendighet. Programmet er utviklet i USA. Opprinnelig ble programmet utviklet i forhold til eldre. Den første norske studien ble også utført i forhold til eldre.Andre målgrupper har prøvd Livsstilsprogrammet. Det er imidlertid første gang dette programmet er gjennomført i forhold til personer med kognitive vansker etter skade eller sykdom i hjernen.

 

Hensikten med prosjektet var å støtte deltagerne i å finne personlige, meningsfulle og helsefremmende aktiviteter. Disse aktivitetene ble så utviklet til vaner for å opprettholde aktivitetene og livsstilen. Videre var det ønskelig å se om behovene til deltagerne var sammenfallende med Livsstilsprogrammet fra USA og vurdere en videreutvikling eller tilpasning av programmet slik det passer denne spesifikke målgruppen.

 

Tre grupper på seks personer deltok i et gruppetilbud basert på didaktisk presentasjon, likemannsutveksling, personlig utforskning og aktivitetserfaring. Det ble i tillegg gitt noe individuell oppfølging. Egenanalyse av aktivitet er sentralt i programmet. Tilbudet varte i åtte måneder og åtte-ni hovedtema dannet utgangspunkt for møtene. Disse temaene var et resultat av behovsevaluering, individuelt og i gruppe. Det var stort samsvar med temaene fra det opprinnelige Lifestyle Redesign®/Livsstilsprogrammet. Eksempler på tema er Aktivitet og helse, Identitet og aktivitet, Hjem, familie og aktivitet.Både i forhold til familie, arbeid og fritid møter denne brukergruppen store utfordringer. Det ble derfor viktig å se om Livsstilsprogrammet kunne bidra til økt bevissthet på egne ressurser og dermed bidra til økt livskvalitet.

 

Resultat fra prosjektet viser økt bevissthet på egne ressurser hos deltagerne. Tilbakemeldingene fra deltagerne viser også at et gruppetilbud over tid, med en leder og god struktur i form av tema, hjelper brukergruppen med å strukturere egen hverdag. Gruppetilbudet har bidratt til bedre selvfølelse, som har gitt deltagerne bedre grunnlag for å oppnå økt livskvalitet.

 

Konklusjonen er at Lifestyle Redesign®/Livsstilsprogrammet er godt egnet for målgruppen. Større fokus på målgruppen gjennom prosjektet har bidratt til igangsetting av ulike nye tilbud fra 2008.

Prosjektleder/forsker

Frans Bohlander

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Livsstilsendringsprogram
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sykehuset Innlandet, Amb. Rehab.team Ottestad/SUS Rehab.klinikk Lassa/Munkvoll Rehab.senter St. Olav
Beløp Bevilget
2006: kr 410 000, 2007: kr 280 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet