Løkkebinge for fritidsaktivitet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Vi i Andørja Idrettslag erfarte at uorganisert aktivitet utenom den idretten som idrettslagene styrer, blant barn og

Bakgrunn: Vi i Andørja Idrettslag erfarte at uorganisert aktivitet utenom den idretten som idrettslagene styrer, blant barn og ungdom ble stadig mindre. Stillesitting foran tv og pc ble mer og mer utbredt i denne gruppen, og de hadde vanskelig for å finne på noe selv, som lek og ballspill osv. Kontakten på tvers av aldersgrensene blant disse ble også redusert til et minimum. Derfor bestemte vi i Andørja IL at vi ville forsøke å realisere en løkkebinge for fritidsaktiviteter hvor de kunne spille fotball, volleyball, kurvball, håndball osv. Bingen kan også islegges om vinteren.

 

Målsetting: Målet var at barn og ungdom skal ha tilgang til enkle utendørs fasiliteter hvor de kan drive forskjellige former for ballspill etc. Dette skal de organisere sjøl, dvs. de skal finne på noe sammen. Vi så også for oss at flere aldersgrupper var sammen om dette. Kort sagt, barna skulle motiveres til å drive på med noe utendørs på fritida.

 

Gjennomføring: Prosjekt Løkkebinge ble igangsatt, og valget falt på Scansisløkka. Etter informasjon fra Scansis AS fikk vi utarbeidet et overslag over grunnarbeide. Iht. dette overslag satte Scansis opp et kostnadsoverslag for løkka, totalt kr. 440.000 inkl. verdi av dugnadsinnsats, med mulighet for å få kr. 200.000 i spillemiddeltilskudd. Vi satte i gang med å skaffe tilveie egenkapital på kr. 94.000. Etter oppfordring fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite søkte vi Helse og Rehabilitering om støtte, og i 2003 ble vi innvilget kr. 30.000 fra dem. Etter å ha skaffet egenkapitalen ble vi innvilget kr. 200.000 i spillemidler 2004, og arbeidet med å oppføre løkkebingen startet våren samme år. Bingen ble ferdigstilt i midten av august s.å.

 

Resultat: Det er kanskje for tidlig å vurdere resultatet, men allerede straks bingen var oppsatt og ferdigstilt kunne vi se at barn og ungdom søkte dit ettermiddag og kveld for å treffe andre og spille, først og fremst fotball, men det ble også bedrevet andre former for ballspill. En kunne også se at det var flere aldersklasser i lag, og også en blanding av gutter og jenter.

 

Videre planer må være å tilrettelegge for flere aktiviteter i samme område, utenom bingen, spesielt om vinteren.

Prosjektleder/forsker

Sigurd Thomassen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Løkkebinge for fritidsaktivitet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 30 000
Startdato
01.07.2004
Sluttdato
01.09.2004
Status
Avsluttet