Lønn som fortjent

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Lønn som fortjent et fleksibelt sysselsettingstiltak for personer med rusproblemer, og er opprettet som et svar på et ønske bl

Lønn som fortjent et fleksibelt sysselsettingstiltak for personer med rusproblemer, og er opprettet som et svar på et ønske blant brukere av rustiltak. På gode dager ønsker mange å aktivisere seg og ha muligheten til å tjene noen kroner.

 

Målsettingen er at mennesker som er rusavhengige får økt sin selvrespekt og opplevelse av mestring gjennom lønnsarbeid, samt at omgivelsenes bilder av den rusavhengige blir mer nyanserte og menneskelige

 

Prosjektet startet med operativ drift 8. november 2004 med tre åpningsdager i uken. Tiltaket drives som jobbsentral der det er mulig å få jobb på dagen uten å måtte forplikte seg til lengre avtaler. Målgruppen er personer i aktiv rus. Det stilles ikke krav om rusfrihet på jobb, men det er ikke tillatt å ruse seg i arbeidstiden og man må være ”frisk” nok til å kunne jobbe. Alt arbeid utføres i team og sammen med en arbeidsleder.

 

Lønnen utbetales kontant etter arbeidsdagens slutt. Arbeidstakerne tjener 100 kroner i timen inkludert feriepenger. Arbeidstakerne er yrkesskadeforsikret og det betales skatt på vanlig måte.

 

Pr 31. desember 2005 er 120 arbeidstakere registret hos Lønn som fortjent, og 40 av disse var jevnlig innom for å søke jobb. I 2005 ble det utført 2977 arbeidstimer, og gjennomsnittlig arbeidstimer pr arbeidstaker var 27 timer. 32 personer jobbet mer enn 20 timer, og ni personer har jobbet mer enn 100 timer.

 

Lønn som fortjent selger tjenester til offentlige og private bedrifter. Oppdragene kan være vinudsvask, rydding, ishakking, rundvask, maling. Oppdragsgiver faktureres for tjenestene, og dette finansierer lønnen til arbeidstakerne.

 

Prosjektet eies og drives av Kirkens Bymisjon i Oslo. Lønn som fortjent er etablert som tiltak og vil utvikles videre.

Prosjektleder/forsker

Kristin Lervåg

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Lønn som fortjent
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2004: kr 500 000, 2005: kr 500 000
Startdato
01.06.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet