Look to Sweden! Afasi-inspirert på tvers

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN: «Asafi,» sa den folkevalgte politikeren. «Personer med asafi må få oppfylt sine rettigheter!» Det er mulig at lydforvekslingen skjedde i vårt øre. Eller så stokket han virkelig lydene i ordet gjennom hele sin tale. Han var invitert til å snakke om helsepolitiske prioriteringer. Og han snakket varmt om vår målgruppe. Altså om asafi. Eller afasi, som det egentlig heter. Afasi rammer mange. 15 hver dag i Norge. 5 av disse i yrkesaktiv alder. Vi vet at få har hørt om afasi. Enda færre vet hva afasi er. Noen flere har hørt om språk-, tale-, kommunikasjonsvansker som følge av hjerneslag, som altså er det afasi er, men de forbinder allikevel lite med begrepet «afasi». Personer med afasi kan vanskelig snakke egen sak. De har nettopp problemer med språk/tale. Deres pårørende er ofte slitne. Afasiforbundet i Norge har ca 2000 medlemmer fordelt på noen og tredve lokalforeninger. 2. PROSJEKTETS MÅLSETTING: Antallet lokalforeninger i Afasiforbundet i Norge ser ut til å bli langsomt færre. En etter en legges lokalforeninger «på is». Samtidig har vi noen lokalforeninger som blomstrer og som er aktive og har mange ildsjeler som fortsatt orker å jobbe med/for saken. I Gøteborg finnes en stor og svært godt arbeidende lokalforening tilhørende Afasiforbundet i Sverige. Vi ønsker invitere to representanter fra cirka 10 lokalforeninger i Norge. Noen fra foreninger som sliter og noen fra lokalforeninger som blomstrer, i tillegg til noen fra styret og fra forbundskontoret. Vi ønsker å lære av denne svært velfungerende lokalforeningen. Look to Sweden får bli vårt motto denne gang. Vi ønsker å bidra til å hindre nedleggelse av lokalforeninger gjennom å bidra til inspirasjon og engasjement blant våre flotte frivillige ildsjeler. 3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE: Ved å styrke et antall frivillige i vår organisasjon (lokalt og sentralt) ønsker vi å sikre fortsatt vekst (og hemme tendenser til lokalt strev og nedleggelser). Her og nå har dette betydning for personer med afasi og deres pårørende i en rekke lokalområder. Det er også essensielt for Afasiforbundet i Norge som organisasjon, i vårt arbeid med å hjelpe/støtte lokalforeninger, samt i vårt arbeid med å vokse som profesjonell organiasjon – med det endelige siktemål å være til reell hjelp/støtte for personer med afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende. 4. BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING: Se fremdriftsplanen. Prosjektets hoveddel er besøket i Afasiföreningen i Göteborg. Dette er en stor forening med mange medlemmer. Norske lokalforeninger kan lære av arbeidsformene til svenskene. Rekruttering skjer via forbundets kanaler. Flere, mer og nye aktiviteter i norske lokalforeninger i etterkant er hovedmålet. 5. PROSJEKTETS BETYDING: Afasiforbundet i Norge skal skape gode arenaer for deltakelse, aktivitet, sosial kontakt og mestring – for personer med afasi, andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende. Lokalforeningene kan i så måte sies å være Afasiforbundets viktigste organisasjonsledd. Det er derfor av stor betydning å legge til rette for kontakt, støtte og inspirasjon på tvers av lokalforeninger, samt å legge til rette for å hente ideer utenfra. «Driv» lokalt er essensielt for å kunne rekruttere nye medlemmer. Ikke minst kan gode erfaringer fra aktivitet og deltakelse i en lokalforening for noen være et springbrett til meningsfylt aktivitet og deltakelse også på andre samfunnsarenaer. Aktivitet lokalt bidrar til å hindre sosial isolasjon blant våre medlemmer. 6. FREMDRIFTSPLAN:

Jan.-mai 2014: Etablere kontakt med Afasiföreningen i Göteborg, direkte kontakte relevante personer og lokalforeninger i Norge, i tillegg informere mer allment om prosjektet til frivillige (tillitsvalgte) i forbundet. Sommeren 2014: Gjennomføre reisen til Gøteborg. Totalt over fem dager. Viktig at opplegget er lavintensivt nok til at det kan passe for våre medlemmer, samtidig som det er nok aktiviteter til at utbyttet av hospiteringen/besøket i Gøteborg blir best mulig. Høsten 2014: Oppfølgingsmøter med deltakere fra turen, med tanke på å implementere nye arbeidsformer og aktiviteter i norske lokalforeninger. Artikkel i Afasiposten, innlegg på kurs for frivillige og/eller fagpersoner.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport, 2016.pdf

Prosjektleder/forsker

Line Haaland-Johansen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Look to Sweden! Afasi-inspirert på tvers
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 260 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet