LSK Unified 3er lag

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse

Målsetting for prosjektet

Aktivitetene er med på å bygge opp en positiv lagånd. Fotball er en helsebringende aktivitet, og for mange spillere den eneste sosiale og fysiske aktivitet de har sammen med andre.

Målgruppe

Målgruppen er mennesker med dårlig bevegelse og koordinasjon. Vi ser behovet og gleden det gir å få være med i et lag, og spille fotball.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

6

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Trening 1 gang i uka, kamper i serie(4 helger), treningskamper og cuper(ink landsturningen 2022)

Fremdriftsplan for prosjektet

skape en trygg arena, hvor de oppleve mestring og idrettsglede.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Øke antall spilere på lavterskelnivå – slik at det er mulig å stille et 3- lag i Unified , hovedsakelig på Landsturneringen men også i serie. Holde på spillerene i minst ett år

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har 4-5 spillere som benytter lavterskeltilbudet som et 3 -er lag er.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5

Prosjektgjennomføring/Metode

Egen treningsarena på treninger, men felles treningstid med øvrige Unified -lag. Deltakelse sosiale møter med hele Unified -gruppen. Tur til Kristiansand og deltakelse på Landsturneringen

Resultater og resultatvurdering

Deltakerne/spillerne er fortsatt til stede og deltar på treninger og kamper i sesongen 2023. Deltakerne er veldig positive og glade for å ha mulighet til å spille fotball. Prosjektet har vært meget velykket.

Oppsummering og videre planer

Vi fortsetter med et 3 – lag og håper på sikt å få til ett lag til. Deltakelse på Landsturnering hvert år fremover.

Prosjektleder

Stig Martin Sandvik

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
LSK Unified 3er lag
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 40 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring