LTN – hjelpehåndbok med almanakk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Prosjekt LTN – hjelpehåndbok” er blitt et oppslagsverk til bruk for kognitive likemenn

”Prosjekt LTN­ – hjelpehåndbok” er blitt et oppslagsverk til bruk for kognitive likemenn. Prosjektet startet etter initiativ og forarbeid fra LTN og prosessen inneholdt stor grad av brukermedvirkning. Hjelpehåndboka er inngått i opplæringen av kognitive likemenn i LTN. LTN ønsker å regelmessig revidere oppslagsverket i fremtiden.

 

Hjelpehåndboka har ulike kapitler med informasjon om temaer likemenn ofte blir spurt om: det offentlige hjelpeapparatet, selvhjelpstips og pasientrettigheter, bruk av advokat, hensyn til pårørende, mm.

 

Hjelpehåndboka vil bli brukt i konkrete støttesamtaler mellom likemannen og den hjelpesøkende. For likemannens eget bruk, inneholder også Hjelpehåndboka informasjon om lokallag og et nettverk for likemenn innen samme helseregion. Hjelpehåndboka vil følgelig kunne bidra til økt kunnskap og økt styrke for egen rolle hos den enkelte likemannen. Fra LTNs side vil Hjelpehåndboka sikre at de hjelpetrengende får oppdatert og kjent informasjon.

Prosjektleder/forsker

Anne Karine Dihle

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
LTN – hjelpehåndbok med almanakk
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
BrainConsult DA
Beløp Bevilget
2003: kr 100 000
Startdato
01.08.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet