Luftveissymptomer og prognose

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Luftveissymptomer er vanlige i alle populasjoner, og symptomer fra luftveiene som hoste, piping i pusten og tungpusthet ved gange i motbakke, på flatmark eller i ro, er noen av hovedårsakene til at folk kontakter lege i dag

Luftveissymptomer er vanlige i alle populasjoner, og symptomer fra luftveiene som hoste, piping i pusten og tungpusthet ved gange i motbakke, på flatmark eller i ro, er noen av hovedårsakene til at folk kontakter lege i dag.

 

Symptomene kan være markører på sykelige tilstander, primært i lunger og luftveier, men også i hjertet, brystveggen og organer utenfor brystkassen.

 

Datagrunnlaget er den første astmaundersøkelsen i Oslo som ble utført i juni 1972, hvor nær 20000 menn og kvinner mellom 15 og 70 år fikk tilsendt et spørreskjema i posten, og der 89% svarte på spørreskjemaet. Halvparten oppgav at de hadde symptomer fra luftveiene.

 

Studien ønsket å undersøke om det var sammenheng mellom luftveissymptomer oppgitt på ett tidspunkt og generell dødelighet, dødelighet av hjerte- og lungesykdommer og forekomst av lungekreft de påfølgende 30 årene.

 

I alle resultatene er det justert for alder, kjønn, røykevaner og eksposisjon for støv og gass på arbeidsplassen.

 

Studien viser at alle former for luftveissymptomer er en risikofaktor for en for tidlig død av alle årsaker, av obstruktive lungesykdommer og av ishemisk hjertesykdom i forhold til de som ikke har slike symptomer. Den sterkeste sammenhengen ble vist for de som hadde oppgitt at de hadde alvorlig tungpusthet, som tungpusthet ved gange på flatmark eller i ro. Men også hostesymptomer utgjorde en risiko for en for tidlig død. Risikoen ble også påvist for de uten hjerte- og lungesykdom ved start. Denne risikoen øker med antall symptomer personen har. Sammenhengen mellom luftveissymptomer og dødelighet av lungebetenelse og hjerneslag er ikke så tydelig. Når det gjaldt lungekreft var det spesielt de som oppga hoste som hadde økt risiko for utvikling av denne kreftformen.

 

Studiens resultater peker på at man må ta luftveissymptomer alvorlig. Symptomer fra luftveiene kan være tegn på inflammasjon i lunger og luftveier, og kan være til stede før andre kliniske tegn til sykdom. Hvis man reduserer denne inflammasjonen, kan man trolig også minske dødeligheten.

 

Doktorgradsavhandling:

Frostad A (2008) Respiratory symptoms as risk factor for mortality from all causes and from respiratory and cardiovascular disease and for incidence of lung cancer, a 30-year follow-up of a community study in Oslo. Universitetet i Bergen, ISBN 978-82-308-0620-3.

 

Artikler:

Frostad A, Soyseth V, Andersen A & Gulsvik A (2006) “Respiratory Symptoms As Predictors of All-Cause Mortality in an Urban Community: a 30-Year Follow Up.” J.Intern.Med., årg. 259, nr. 5, s. 520-529.

 

Frostad A, Soyseth V, Haldorsen T, Andersen A & Gulsvik A (2006) “Respiratory Symptoms and 30-Year Mortality From Obstructive Lung Disease and Pneumonia.” Thorax, årg. 61, nr. 11, s. 951-956.

 

Frostad A, Soyseth V, Haldorsen T, Andersen A & Gulsvik A (2007) “Respiratory symptoms and long-term cardiovascular mortality.” Respir Med., årg. 101, nr. 11, s. 2289-2296.

 

Frostad A, Soyseth V, Haldorsen T, Andersen A & Gulsvik A (2008) “The impact of respiratory symptoms on lung cancer, 30 year follow-up of a cross sectional survey.” Lung Cancer, årg. 60, nr. 1, s. 22-30.

 

Prosjektleder/forsker

Anne Frostad

Hovedveileder

Amund Gulsvik

Detaljer
Program
Forskning (2002)
Prosjektnavn
Luftveissymptomer og prognose
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2003: kr 460 000, 2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
01.05.2006
Status
Avsluttet