Lungebetennelse- veien videre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Lungebetennelser og nedre luftveisinfeksjoner er sykdommer som rammer de fleste gjennom livet. Identifikasjon av den sykdomsfremkallende bakterien eller viruset er vanskelig, i hovedsak fordi infeksjoner i lungen ikke er tilgjengelig for rutinediagnostikk. Manglende identifikasjon av ansvarlig virus eller bakterie medfører at antibiotikabehandling blir valgt ut i fra generelle retningslinjer, i stedet for å være skreddersydd til hvert enkelt individ. Dette øker risikoen for bruk av bredspektrede midler, som er en klar pådriver for økende antibiotikaresistens.

 

Målsetting: Identifikasjon av hvilket virus eller bakterie som gir en luftveisinfeksjon og hvorledes man kan optimalisere prøvetagning ved luftveisinfeksjoner hos voksne og eldre, med tanke på optimal diagnostikk. Følgende problemstillinger ble definert:

 1. Er transthorakal (gjennom brystveggen) finnålsaspirasjon en god og sikker undersøkelse for etiologisk diagnosie av lungebetennelser hos sykehusinnlagte voksne?

2. Er det en forskjell i virusmengde i prøver fra dypt i nesen og prøver fra munnhulen?

3. Er prøvepinnens struktur avgjørende for hvor mye virus som opptas i nese/hals hos eldre? 4. Påvirker rutinemessig real time PCR for luftveisvirus lengden på sykehusinnleggelse og antibiotisk behandling hos eldre?

 

Metode, resultater og vitenskapelig betydning: Vårt prosjekt er flerleddet. I vår første artikkel har vi sett på om uthenting av prøvemateriale fra lungebetennelsen direkte via brystveggen kan øke muligheten for diagnostikk av lungebetennelsen.  Vi fant ansvarlig mikroorganisme hos 70 % av pasientene, hos 40 % av pasientene var materialet høstet ved finnålsaspirasjon avgjørende for diagnostikken. Til sammenligning finner man rutinemessig ansvarlig virus eller bakterie hos ca 20 % av sykehusinnlagte pasienter med lungebetennelse og i førstelinje-tjenesten kun hos ca 10 % (amerikanske tall). Resultatene fra den første artikkelen er publisert, og viser at metoden er trygg og øker diagnostikken ved lungebetennelser betydelig.

Videre har vi i ytterligere tre artikler vurdert hvorledes man best mulig kan identifisere virale luftveisinfeksjoner, spesielt hos eldre. Vi har vist at viruskonsentrasjonen i dype neseprøver er overlegen sammenlignet med prøver tatt fra munnhulen, noe som er spesielt viktig ved adekvat diagnostikk av influensa hos eldre. I tillegg har vi funnet at prøvepinnens struktur har betydning for god virusdiagnostikk.  Rutinemessig real time PCR ga i vår studie verken kortere sykehusinnleggelse eller mindre bruk av antibiotika hos eldre. Våre forskningsresultater har gitt ny og verdifull informasjon om hvilke metoder som bør brukes ved diagnostikk av luftveisinfeksjoner hos voksne og eldre.

 

Videre planer: Vi forventer ytterligere publikasjoner i prosjektet i løpet av de neste årene.

 

Doktogradsavhandling:

Hernes, S (2013) Community acquired infections in adult and elderly airways; an evaluation of diagnostic harvesting techniques. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ISBN 978-82-308-2425-2

 

Artikler:

Hernes S, Hagen E, Tofteland S, Finsen NT, Christensen A, Giske CG, Spindler C, Bakke PS & Bjorvatn B (2010) “Transthoracic fine-needle aspiration in the aetiological diagnosis of communityacquired pneumonia.” Clinical Microbiology and Infection, årg. 16, nr. 7, s. 909-911.

DOI: 10.1111/j.1469-0691.2009.03000.x

 

Hernes S, Quarsten H, Hagen E, Lyngroth AL, Pripp AH, Bjorvatn B & Bakke PS (2011) “Swabbing for respiratory viral infections in older patients: a comparison of rayon and nylon flocked swabs.” European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, årg. 30, nr. 2, s. 159-165.

Doi:10.1007/s10096-010-1064-2

 

Hernes S, Quarsten H, Hamre R, Hagen E, Bjorvatn B & Bakke PS (2013) “A comparison of nasopharyngeal and oropharyngeal swabbing for the detection of influenza virus by real-time PCR.” European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, årg. 32, nr. 3, s. 381-385.

Doi:10.1007/s10096-012-1753-0

 

Hernes S, Hagen E, Quarsten H, Bjorvatn B & Bakke PS (2013) “No impact of early real-time PCR screening for respiratory viruses on length of stay and use of antibiotics in elderly patients hospitalized with symptoms of a respiratory tract infection in a single Center in Norway.” Eur J Clin Microbiol Infect Dis, online sept. 0934-9723.

Doi:10.1007/s10096-013-1963-0

 

Andre publikasjoner:

Said MA, Johnson HL, Nonyane BA, Deloria-Knoll M, O’Brien KL; AGEDD Adult Pneumococcal Burden Study Team, Andreo F, Beovic B, Blanco S, Boersma WG, Boulware DR, Butler JC, Carratalà J, Chang FY, Charles PG, Diaz AA, Domínguez J, Ehara N, Endeman H, Falcó V, Falguera M, Fukushima K, Garcia-Vidal C, Genne D, Guchev IA, Gutierrez F, Hernes SS, Hoepelman AI, Hohenthal U, Johansson N, Kolek V, Kozlov RS, Lauderdale TL, Mareković I, Masiá M, Matta MA, Miró Ò, Murdoch DR, Nuermberger E, Paolini R, Perelló R, Snijders D, Plečko V, Sordé R, Strålin K, van der Eerden MM, Vila-Corcoles A & Watt JP (2013) “Estimating the burden of pneumococcal pneumonia among adults: a systematic review and meta-analysis of diagnostic techniques.” PLoS One, årg. 8, nr. 4:e60273. Epub 2013 Apr 2.

Doi:10.1371/journal.pone.0060273.

 

Hernes S, Hagen E, Quarsten H, Bjorvatn B & Bakke PS “Testing For Respiratory Viruses In The Elderly,- Does It Really Matter?” EUGMS; 2011-09-28 – 2011-09-30 (Poster)                                                      

                                                                           

Hernes S, Finsen NT, Hagen E, Tofteland S, Christensen A, Bjorvatn Bjarne & Bakke PS “Transthoracic fine needle aspiration is a safe and well-tolerated method for etiological diagnosis of community-acquired pneumonia.” EUGMS; 2007-09-27 – 2007-09-29 (Poster)

 

Hernes S, Hagen E, Bjorvatn B & Bakke PS ”Virale pneumonier hos eldre.” Den andre norske kongressen i geriatri; 2007-04-23 – 2007-04-24 (muntlig presentasjon)

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Susanne Sørensen Hernes

Hovedveileder

Per S. Bakke

Detaljer
Program
Forskning (2006)
Prosjektnavn
Lungebetennelse- veien videre
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Sørlandet sykehus, Klinikk for somatikk Kristiansand
Beløp Bevilget
2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000
Startdato
01.02.2007
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet