Lungekreft – diagnostikk og utfall

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Intervensjonsbronkoskopi er en betegnelse for diverse behandlingsteknikker man kan anvende gjennom bronkoskop i hovedluftrøret og de store luftveiene. Et forskningsprosjekt utført ved Rikshospitalet oppsummerer norsk erfaring med intervensjonsbronkoskopi for behandling av lungekreft.

Målsetting

Man har sett på hvordan denne behandlingen påvirker livskvalitet, lungefunksjon og sykdomsopplevelse hos pasienter med lungekreft. Man har også vurdert komplikasjoner som har oppstått I forbindelse med behandlingen og utfordringer innen luftveishåndtering under inngrepet. Prosjektet har også sammenliknet laserbehandling av lungecarcinoider med tradisjonell kirurgisk fjerning.

Design, metode, materiale

Forskningsarbeidet bestod av fire vitenskapelige studier, hvorav 3 var retrospektive cohort studier og en var retrospektiv cohort studie. Pasienter med diverse former for ondartet luftveisobstruksjon ble inkludert etter samtykke og/eller godkjenning fra Etisk komité og Helsedirektoratet. Man brukte interne databaser ved avdelingen, pasientjournaler og data fra nasjonale registre for datainnsamling.

Gjennomføring

Prosjektet resulterte i fire vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrift.

Resultater

Intervensjonsbronkoskopi er et trygt valg hos pasienter med langtkommen lungekreft. Norsk erfaring tilsvarer det fra andre land. Behandlingen har umiddelbar og varig effekt på livskvalitet og lungefunksjon. Pasienter med kritisk luftveisobstruksjon kan ha flere utfordringer under prosedyren. Prosjektet viser også at laser ablasjon kan effektivt brukes med kurativt siktemål hos selekterte pasienter med carcinoid svulster i luftveiene.

Samarbeidspartnere

LHL Norge, Rikshospitalet (OUS) – lungeavdeling og Intervensjonssenteret, Universitetet i Oslo

Videre planer

Man ønsker å etable et kunnskapssenter for Intervensjonsbronkoskopi ved Rikshospitalet for å utvide forskningen på dette feltet.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et bra samarbeid med å spre resultatene videre i praksis, data har blitt presentert for flere interesserte fagmiljør i Norge og internasjonalt.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Neyman K (2015) Interventioanl bronchoscopy in treatment of lung cancer. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Neyman K, Sundset A, Espinoza A, Kongerud J & Fosse E (2011) «Survival and Complications Following Interventional Bronchoscopy in Malignant Central Airway Obstruction: a Single Centre Experience.» J Bronchol Intervent Pulmonol Volume 18, Number 3, July

Neyman K, Sundset A, Naalsund A, Espinoza A, Solberg S,Kongsrud S & Fosse, Erik (2012) «Endoscopic Treatment of Bronchial Carcinoids in Comparison to Surgical Resection: A Retrospective Study. J Bronchol Intervent Pulmonol Volume 19, Number 1, January

Neumann K, Sundset A, Espinoza A, Kongerud J & Fosse E (2013) “Changes in
Quality of Life, Dyspnea Scores, and Lung Function in Lung Cancer Patients With
Airway Obstruction After a Therapeutic Bronchoscopy.” J Bronchol Intervent Pulmonol Volume 20(2):134-139, April.

Espinoza A, Neumann K, Halvorsen PS, Sundset A, Kongerud J & Fosse E (2015) “Critical Airway Obstruction: Challenges in Airway Management and Ventilation During Therapeutic Bronchoscopy.” J Bronchol Intervent Pulmonol Jan;22(1):41-7

Sluttrapport/artikler (pdf)

AVHANDLING Neumann.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Neyman K (2015) Interventioanl bronchoscopy in treatment of lung cancer. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Neyman K, Sundset A, Espinoza A, Kongerud J & Fosse E (2011) «Survival and Complications Following Interventional Bronchoscopy in Malignant Central Airway Obstruction: a Single Centre Experience.» J Bronchol Intervent Pulmonol Volume 18, Number 3, July

Neyman K, Sundset A, Naalsund A, Espinoza A, Solberg S,Kongsrud S & Fosse, Erik (2012) «Endoscopic Treatment of Bronchial Carcinoids in Comparison to Surgical Resection: A Retrospective Study. J Bronchol Intervent Pulmonol Volume 19, Number 1, January

Neumann K, Sundset A, Espinoza A, Kongerud J & Fosse E (2013) “Changes in
Quality of Life, Dyspnea Scores, and Lung Function in Lung Cancer Patients With
Airway Obstruction After a Therapeutic Bronchoscopy.” J Bronchol Intervent Pulmonol Volume 20(2):134-139, April.

Espinoza A, Neumann K, Halvorsen PS, Sundset A, Kongerud J & Fosse E (2015) “Critical Airway Obstruction: Challenges in Airway Management and Ventilation During Therapeutic Bronchoscopy.” J Bronchol Intervent Pulmonol Jan;22(1):41-7

Prosjektleder/forsker

Kirill Neumann

Hovedveileder

Erik Fosse

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Lungekreft – diagnostikk og utfall
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Intervensjonssenteret
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000
Startdato
01.03.2008
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet