Lungerehabilitering

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Finnmark hadde et dårlig utbygd tilbud for lungesyke

Bakgrunn: Finnmark hadde et dårlig utbygd tilbud for lungesyke. Uten lungelege i fylket og uten etablert lungemiljø fikk ikke lungepasientene et godt nok behandlingstilbud. Vi ønsket å etablere et opplæringstilbud på Kirkenes Sykehus som skulle gi astma- og KOLS-pasienter i Øst-Finnmark et bedre grunnlag for å mestre livet som kronisk syk.

 

Målsetting:

·        Poliklinisk lungerehabiliteringskurs for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom av moderat eller alvorlig grad.

·        Astmaskoler for foreldre / barn, ungdom og voksne.

·        Lokaliteter til kursene

·        Innkjøp av utstyr til lungefunksjonsmålinger, trening og undervisning.

 

Gjennomføring: Prosjektet var ettårig og ble gjennomført fra august 2002 til august 2003. I løpet av prosjektperioden arrangerte vi tre polikliniske lungerehabiliteringskurs. Kursene gikk over seks uker, pasientene var til stede to dager i uka, fem timer hver gang. Undervisning og trening foregikk i grupper og pasientene fikk individuell veiledning av lege, sykepleier og fysioterapeut. Astmaskolene foregikk over to dager med felles undervisning, individuelle samtaler og utarbeidelse av behandlingsplaner. Foreldre til barn med astma, ungdom og voksne hadde ulike undervisningsopplegg.

 

Evaluering/videreføring: Vi så at det lot seg gjøre å drive lungerehabilitering i Finnmark, tilpasset lokale forhold. Deltakerne ga gode tilbakemeldinger, de syntes de hadde stort utbytte av kursene. Vi vil opprettholde de opplæringstilbudene vi har etablert og vil etablere nye tilbud for pasientgrupper vi til nå ikke har nådd.

Prosjektleder/forsker

Berit Wøhni Henriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Lungerehabilitering
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Kirkenes Sykehus
Beløp Bevilget
2002: kr 730 000
Startdato
01.08.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet