Lungesykdommer i SiC-industrien

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Det er i tidligere studier vist at ansatte i norsk silisiumkarbidindustri har en øket forekomst av lungekreft, og en økt dødelighet av obstruktiv lungesykdom (KOLS) sammenlignet med den generelle befolkning. Man har imidlertid ikke visst hvilke støvfaktorer i arbeidsmiljøet som var årsak til disse sykdommene.

 

Målsetting: Ved hjelp av epidemiologiske studier av ansatte, i kombinasjon med nye, detaljerte opplysninger om tidligere og nåværende eksponeringsnivåer for forskjellige støvfaktorer, ville vi studere sykdomsforekomst i sammenheng med eksponering.

 

Metoder: To hovedtyper epidemiologiske undersøkelser er benyttet:

a) Kreft- og dødelighetsundersøkelse av ansatte i norsk silisiumkarbidindustri gjennom de siste 100 år, med detaljerte opplysninger om historisk eksponering for forskjellige støvfaktorer og

b) En fem års oppfølgningsstudie av lungefunksjon og lungesymptomer blant nåværende ansatte, med opplysninger om samtidig eksponeringsnivå for totalstøv.

 

Resultater: Lungekreftrisikoen var spesielt knyttet til arbeid i ovnshallen, og kristobalittstøv og silisiumkarbidfibre syntes å være de viktigste årsaksfaktorene, sammen med røyking. Risikoen for KOLS var økt både i ovnshall og prosessavdeling, og høyt generelt støvnivå, blant annet av silisiumkarbidstøv, økte risikoen. Røyking var også her en viktig bidragsfaktor til sykdom. 

 

Implementering av kunnskap: Det var tidligere kjent at det i denne industrien er knyttet sykdomsrisiko til arbeid i ovnshallen, og betydelige tiltak er gjort fra bedriftenes side for å redusere eksponeringen for de ansatte i ovnshallen. Det som er nytt i denne studien er at også ansatte i prosessavdelingen har en øket risiko for KOLS, og det vil fremover være viktig at bedriftene sørger for tilstrekkelig beskyttelse av arbeidstakerne også der.

 

 

Doktorgradsavhandling:

Bugge MD (2012) Lung cancer and non-malignant lung diseases among Norwegian silicon carbide industry workers – associations with particulate exposure factors. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-279-8, nr. 1306.

 

Artikler:

Bugge MD, Kjuus H, Martinsen JI & Kjærheim K (2010) “Cancer incidence among short- and long-term workers in the Norwegian silicon carbide industry.” Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, årg. 36, nr. 1, s. 71-79.

doi:10.5271/sjweh.2875

 

 

Bugge MD, Føreland S, Kjærheim K, Eduard W, Martinsen JI & Kjuus H (2011) “Mortality from non-malignant respiratory diseases among workers in the Norwegian silicon carbide industry: associations with dust exposure.” Occupational and Environmental Medicine, årg. 68, s. 863-869.

doi:10.1136/oem.2010.062836

 

 

Bugge MD, Kjærheim K, Føreland S, Eduard W & Kjuus H “Lung cancer incidence among Norwegian silicon carbide workers – associations with particulate exposure factors.” Occupational and Environmental Medicine, under trykking 2012.

 

Johnsen HL, Bugge MD, Føreland S, Kjuus H, Kongerud J & Søyseth V “Dust exposure is associated with increased lung function loss among workers in the Norwegian silicon carbide industry.” Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, innsendt 2012.

 

Prosjektleder/forsker

Merete Drevvatne Bugge

Hovedveileder

Helge Kjuus

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Lungesykdommer i SiC-industrien
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet