Lyden av lys

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Utgangspunktet for ”Lyden av lys” var ønsket om å skape en musikk som var spesielt innrettet på alvorlig syke og døende mennes

Utgangspunktet for ”Lyden av lys” var ønsket om å skape en musikk som var spesielt innrettet på alvorlig syke og døende mennesker.

 

I den grad det benyttes musikk i denne livsfasen, var vår erfaring at den ofte kan være for emosjonelt ladet og virke for påtrengende.

 

Vi ønsket at musikken skulle bli til i skjæringspunktet mellom barnereglen og hymnen, i dur-treklangen, samt at den skulle være så overtonerik som mulig. Derfor brukte vi, i motsetning til det meste som allerede finnes av avspenningsmusikk, strykere, menneskestemmer og andre akustiske lydkilder i stedet for synthesizere.

 

Allerede tidlig i arbeidet viste det seg at musikken hadde et langt bredere nedslagsfelt enn det som var utgangspunktet. Så har da også formuleringen ”musikk for oss som skal dø” vært en intern rettesnor gjennom hele prosjektet. I tillegg til overveldende respons fra pleiepersonell, etterlatte og andre involvert i livets siste fase, har fornøyde brukere av musikken inkludert barnehager, personer med muskel- og leddsmerter, søvnproblemer, angst/uro osv. Vi opplever at dette har styrket oss i troen på noe vi egentlig alle ”vet”: At musikk kan berøre oss.

 

Økt forståelse og økt systematisk kunnskap om dette søkes nå gjennom det tre-årige prosjektet ”Musikk i siste livsfase” ledet av Audun Myskja, som også var en sentral aktør i ”Lyden av lys”.

Prosjektleder/forsker

Anders Rogg

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Lyden av lys
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Vålerengen bo-og servicesenter
Beløp Bevilget
2001: kr 350 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet