Lyngsdalen Natursti en vei til naturen

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Lyngsdalen Natursti er et prosjekt som er planlagt og gjennomført i samarbeid med Furuflaten Bygdeutvalg. Bygdeutvalgets styre er sammensatt av ledere fra de forskjellige lag og foreninger i bygda der Lyngsdalen Sanitetsforening er en av medlemmene. Prosjektet er gjennomført med en blanding av dugnad og innleid arbeid. Det er bygd en natursti tilrettelagt for rullestolbrukere i et lett kupert terreng med en lengde på 1400 m, bredde 2,0 m og et topp dekke med 10 cm knust gabbro. Dette gir et underlag som blir hardt som asfalt og er et god egnet som sti for rullestol brukere. Stien sto ferdig høsten 2015.

Antall personer i målgruppen

120

Oppsummering

Da stien starter fra parkeringsplass ved hovedveien og stedets oppvekstsenter er den lett tilgjengelig. Derfor ligger det godt til rette for at stien kan brukes av personer i alle aldre, skolebarn, barnefamilier med barnevogn eller personer med eller uten fysisk handicapp. Dermed når vi vår målsetning med prosjektet, å gi et lavterskel tilbud til fysisk aktivitet og friluftsliv for bedring av fysisk og mental helse. Ved bygging av stien er den delen av prosjektet ferdig, nå gjenstår tilrettelegging av fiskeplass.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Natursti (2).pdf

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Lyngsdalen Natursti en vei til naturen
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Furuflaten Bygdeutvalg
Beløp Bevilget
2015: kr 100 000
Startdato
12.05.2015
Sluttdato
21.07.2015
Status
Avsluttet