Lyst på sex? Spør først! – Russeforedrag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

De voldtektene det er flest av i Norge, er festrelaterte voldtekter. Ofte er både den anmeldte og fornærmede unge. Samtidig viser undersøkelser at ungdom vet for lite om grensesetting i forhold til egen kropp og seksualitet. Tidligere i år intervjuet Barneombudet 200 ungdom om seksuelle krenkelser. Her kom det frem at ungdom har lite kjennskap til/kunnskap om hva som er lov og ikke, og har et uklart forhold til egne og andres grenser. De samme erfaringene har voldsrådgiver i N.K.S. og JURK gjort seg, etter å ha holdt foredrag på til sammen 15 skoler i Oslo de to siste årene.

Målsetting

Hovedmål: 1. Forhindre voldtekt og seksuelle overgrep både i og etter russetiden. 2. Øke bevisstgjøringen blant ungdom om grensesetting når det gjelder kropp og seksualitet. Delmål: • Holde russeforedrag i åtte byer (JURK + N.K.S.) • Holde Ja betyr ja-foredrag andre steder i landet (kun N.K.S.)

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er avgangselever i videregående over hele landet. Totalt: 50 000 elever.

Antall personer i målgruppen

12500

Beskrivelse av gjennomføring

2018 var fjerde året på rad at Sanitetskvinnene arrangerte Ja betyr ja-kampanjen på videregående skoler rundt omkring i landet. Foredraget har i hovedsak fokusert på viktigheten av samtykke til sex. JURK har holdt voldtektsforedrag for elever på ungdomsskolen og videregående skoler i Oslo siden 2016. Dette foredraget varer en hel skoletime og tar i hovedsak for seg det juridiske knyttet til hva voldtekt og seksuelle overgrep er. Våren 2018 gikk JURK og N.K.S. sammen og gjennomførte tre skolebesøk i Oslo. Her ble holdninger rundt kropp og sex implementert i voldtektsforedraget. Våren 2019 ønsker N.K.S. og JURK å fortsette og forsterke samarbeidet – ikke bare i Oslo, men på landsbasis, ved å besøke 16 skoler i til sammen åtte norske byer. N.K.S. produserte våren 2019 tre filmsnutter i forbindelse med ExtraStiftelsen-prosjektet «HE1-216134 Ja betyr ja». Filmene er planlagt implementert i skoleforedraget da de egner seg godt til klassediskusjoner. Samtidig med russeforedragene , vil lokale sanitetsforeninger holde Ja betyr ja-foredrag på andre steder i landet.

Fremdriftsplan

Høsten 2018: – Videreutvikle russeforedraget og teste det på Oslo-russ Januar 2019: – Kontakte skolene – Avtale betalt samarbeid med en kjent profil i sosiale medier – Arrangere kursdag for lokale sanitetskvinner som skal holde Ja betyr ja-foredrag Februar-april: – Skolebesøk April-mai: – Kampanje i sosiale medier Juni: – Evaluering av kampanjen – Utvikle presentasjonsmal til videre bruk i undervisningen

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble i all hovedsak gjennomført etter planen: 1. Videreutvikling av russeforedraget Russeforedraget ble oppdatert med filmene produsert med støtte fra Stiftelsen Dam. Foredraget ble testet på elever, og tilbakemeldingene var svært gode. Samtlige russeforedrag har vært gjennomført i samarbeid med helsesykepleier. 2. Booke russeforedrag Det var tatt høyde for at det ville ta tid å booke avtaler med skolene om voldtektsforedraget, men det viste seg at dette ble langt mer tidkrevende enn antatt. Ut over de 15 videregående skolene som takket ja eller har invitert oss på et senere tidspunkt så sa hele 11 skoler nei til foredraget. Ytterligere syv skoler lyktes vi ikke å få noen tilbakemelding fra overhodet. 3. Kursing av frivillige sanitetskvinner I februar 2019 arrangerte voldsrådgiver i N.K.S.-sekretariatet kurs for 25 sanitetskvinner om hvordan man snakker om sex med ungdommer. 4. Kampanje i sosiale medier i russetiden Årets kampanje (2019) fokuserte på å nå ungdommer via Instagram, der vi inngikk et betalt samarbeid med to unge influensere – en av hvert kjønn – med mange følgere i målgruppen.

Antall personer i målgruppen

4150

Oppsummering

Russeforedrag: For å få opp volumet på russeforedragene har vi søkt om ekstern finansiering i 2020 til å ansette to jusstudenter på deltid som kun har som oppgave å booke og holde foredrag på skolene. Ja betyr ja-foredrag: Det er ikke til å komme ifra at det å stå foran ungdom og snakke om sex, virker skremmende på mange. En viktig lærdom for N.K.S. er at det som skal skje i regi av sanitetskvinner lokalt, må ufarliggjøres og forenkles. I stedet for et foredrag på 15 minutter, vil det heretter bli opp til at de frivillige kun viser en film om samtykke og så forklarer hva et samtykke er.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Lyst på sex Spør først! 2019 HE1-263208.pdf

Prosjektleder/forsker

Ida Marie Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Lyst på sex? Spør først! – Russeforedrag
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2019: kr 260 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
02.09.2019
Status
Avsluttet