Mai ble rusfri – nå lager hun kunst av brukte flasker

Et prosjekt som både er miljøvennlig, hjelper mennesker ut av rus og inn i arbeid og i tillegg får skapt produkter som er populære!

Det å være i aktivitet og lage noe som er vakkert, har vært en viktig faktor for at rusmestringen til Mai har blitt en suksess. Foto: Stian Amadeus Antonsen

I et industriområde like utenfor Haugesund er det høy aktivitet. Her blir tomme glassflasker forvandlet til de lekreste vaser, glass og karafler. Mai tar på seg munnbind og viser frem hvordan hun sliper flaskene slik at de blir til lekre vaser.

– Først kutter vi flaskene, og så sliper vi dem slik at de blir ordentlig fine og glatte, forklarer Mai.

Mai er en av de fire brukerne som er involvert i Dråpen. Mai har vært i Kirkens Bymisjons arbeidstiltak i flere år. Hun begynte som en del av ryddegjengen i byen.

Etter hvert kom hun inn i LAR-behandling fordi hun så muligheten til en rusfri hverdag, ved å være en del av gjengen som skulle produsere Dråpe-kolleksjonen.

– Livet mitt har snudd seg rundt etter at jeg begynte å jobbe i Dråpen. Jeg vet at vi har mange bestillinger som venter, så jeg føler et stort ansvar for å gjøre en best mulig jobb, sier Mai.

Mai er nå rusfri og har fått mer ansvar for både produksjonen og salg av Dråpe-produktene. Hun er med på å kvalitetssikre produktene når de er ferdige.

På verkstedet hvor alt skjer, her er brukerne sammen med prosjektleder, Stiftelsen Dam og Arne-Christian Mohn som er ordfører i Haugesund. Foto: Maren Hagen

Best med champagneflasker

Bjørn er en av de andre som deltar i prosjektet. Han har jobbet mye med kunst tidligere og er flink til å jobbe med hendene.

– Hver og en av disse flaskene er unike. Vi vasker, kutter, sliper og bestemmer design på dem. Vi legger ned mye arbeid i hvert produkt, de skal være så fine at de kan stå i krystallskapet, forteller han stolt.

De får inn mange forskjellige typer flasker som varierer i både form, farge og tykkelse. Bjørn kan avsløre hva som er hans favorittflaske:

– Champagneflasker er de beste å jobbe med, de er robuste og veldig tykke, og det gjør dem lettere å jobbe med, forklarer han.

Her holder Bjørn det som skal bli det neste kunstverket i rekken. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Over all forventning

Flaskene har allerede solgt mange hundre eksemplarer, og det er mange som står på venteliste. Noen vil gjerne også ha unike produkter fra spesielle anledninger, kan prosjektleder Mercedes Aarvik fortelle.

– Noen vil gjerne ha en vase fra vinflasken når de forlovet seg eller andre spesielle anledninger, sier hun.

– Det er mange, spesielt kvinner, som kommer innom for å kjøpe produktene, men også bedrifter som kjøper vasene for å pynte eller for å bruke som gaver. Vi opplever også at vi at selvtilliten øker veldig blant dem som deltar og at de mestrer hverdagen bedre, sier hun.

I etterkant av prosjektet har Kirkens Bymisjon i Haugesund fått nye verkstedslokaler. Generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen deltok på den høytidelige åpningen. Her sammen med prosjektleder Mercedes Aarvik og deltaker i prosjektet Bjørn.

Sluttrapport

Bakgrunn

I jobb Haugesund er et lavterskelarbeidstreningstiltak for rusmiddelmisbrukere i Haugesund. Siden 2007 har vi formidlet arbeid på dagsengasjement. På grunn av stor pågang fra nye deltakere i 2016 og 2017 søkte vi midler til å videreutvikle vårt tiltak slik at vi hadde mulighet til å tilby flere arbeidstrening. Før dette prosjektet ble igangsatt, sendte vi regelmessig hjem 5 personer uten tilbud om arbeidstrening. Dette ønsket tiltaket å gjøre noe med. Målsetning: Rusmiddelavhengige skal få ta ut sitt potensiale og oppleve mestring og verdighet. Skape et motiverende og positivt alternativ til rus, sosial isolasjon og kriminalitet. Flere skal få ta del i arbeidsfellesskapet i I jobb Haugesund. Bærekraftig økonomi.

Oppsummering

Etter prosjektperioden fortsatte prosjektet og i 2018 fikk vi innvilget midler til prosjektet Dråpen fra Extrastiftelsen. Vi er nå i andre år av prosjektperioden og vi arbeider med videreutvikling av nye produkter for å gjøre oss mer selvhjulpen. Sosialfaglig ser vi på prosjektet som en suksess.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble opprettet med mål om å utvikle ett eller flere nye produkt for salg i vår nettbutikk, og lokalt. Deltakerne som ønsket å ta del fikk mulighet til å være med i utviklingen av produktet. Produktet vi endte opp med å produsere var Dråpe-vasene som ennå selger godt i vår nettbutikk. 3 deltakere var deltakende i utviklingen av produktet, og særlig en kan sies å stå bak ideen for produktet. Vi ønsket stor grad av brukermedvirkning på alle nivå for prosjektet, som vi alltid ønsker i våre prosjekt. Vi så våre deltakere vokse av å få ansvarsfylte arbeidsoppgaver både før oppstart av prosjektet og underveis i prosjektet. Vår grunntanke for alt vi gjøre er empowerment. Produktet vi valgte å produsere krever en god grad av rusmestring og fysisk styrke, noe som førte til at deltakelse ble for de best fungerende av våre deltakere hos I jobb. Dette åpnet videre opp rom for nye deltakere hos I jobb.

Resultater

Tiltaket produserer et populært produkt som er krevende å produsere og som gir våre deltakere en stor grad av mestringsfølelse av å ta del i. Vi hadde et mål om å kunne tilby i gjennomsnitt 8 personer arbeidstrening ved endt prosjektperiode. Vår vurdering har vært at dette ikke lar seg gjøre på en forsvarlig måte, men at 5 deltakere er ideelt for å opprettholde driften på en faglig god måte. Vi ser at våre deltakere nå står nærmere det ordinære arbeidslivet enn hva de gjorde før prosjektperioden, selv om veien fremdeles er lang for mange. En del rapporterer om et mer stabilt liv og endrede holdninger til rusmiddelbruk. Følelsen av å bli stilt krav til oppleves som en viktig faktor i denne delen av deres rehabilitering. Vi hadde som mål å tilby flere arbeidstrening enn tidligere: I prosjektperioden hadde 5 flere personer et arbeid å gå til. Økonomiske mål: Vi klarte ikke i prosjektperioden å finne en måte å bli selvhjulpen uten tilskuddsmidler. Dette arbeides det stadig med.

Antall personer i målgruppen

20

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for prosjekt Flere i Jobb Extrastiftelsen.pdf

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for prosjekt Flere i Jobb Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Tore Hjørnevik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Flere I Jobb
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Beløp Bevilget
2016: kr 400 000, 2017: kr 280 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Under gjennomføring