Måltidsglede for personer med demens på institusjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

75

Fremdriftsplan

1.Kartlegging av behov (april-aug 2023): Innhente faglig bakgrunn, oversikt over utfordringer og behov generelt. Kartlegge behov ved Carpe Diem gjennom gruppeintervju og kartlegging sammen med leder og administrasjon på Carpe Diem. Ansvarlig: Prosjektkoordinator, prosjektmedarbeidere. 2. Utvikling av kursopplegg (aug-sept 2023): Kursopplegg utvikles på bakgrunn av informasjonsinnhenting og kartlegging av behov. Kurset vil baseres på tidligere kursmodeller i Unge Kokker brukt ved opplæring av helsepersonell som jobber med personer med utviklingshemming. Innhold i opplæring knyttet til ernæring for brukergruppen vil kvalitetssikres av klinisk ernæringsfysiolog. Referansegruppe vil komme med innspill underveis i utviklingen. Ansvarlig: Prosjektkoordinator, prosjektmedarbeidere og referansegruppe. 3. Referansegruppe gir tilbakemelding på kursopplegg (sept 2023): Referansegruppen får kursopplegget presentert og gir sine kommentarer og tilbakemeldinger. Ansvarlig: Prosjektkoordinator og referansegruppe. 4. Gjennomføring av opplæring (okt 23-jun 24.) Digital teori og gruppearbeid, og praktiske matlagingskurs med beboere ved Carpe Diem. Hver gruppe består av 15 ansatte og hver gruppes opplæring går over 10 uker. Totalt skal 75 ansatte få opplæring. Ansvarlig: Prosjektkoordinator, prosjektmedarbeidere. 5. Evaluering (des 23-mai 24): Evaluering gjennom spørreskjema og muntlige tilbakemeldinger fra ansatte som har gjennomgått opplæring og evaluering fra adm. ved Carpe Diem. Ansvarlig: Prosjektkoordinator og prosjektmedarbeider. 6. Rapportskriving (mai 24): Ansvarlig: Prosjektkoordinator og prosjektleder.

Prosjektleder/forsker

Sandra Mauer

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Måltidsglede for personer med demens på institusjon
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
20.04.2023
Sluttdato
20.06.2024
Status
Under gjennomføring