Mammografi og brystkreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Mammografisk brysttetthet har betydning for utviklingen av brystkreft. Man ønsket å se om livsstil og genetisk faktorer har innvirkning på mammografitetthet.

 

Materiale og metode: Postmenopausale kvinner fra Tromsø (2001-2002) var med gjennom det norske brystkreft programmet. Mammografisk tetthet ble kvantifisert, DNA ble ekstrahert fra blodprøver, hormonbruk kodet og serum analysert. Planen var å ha med 1050 kvinner.

 

Gjennomføring: Stipendiaten sa opp sin stilling etter to år. Det ble gitt tillatelse til å bruke noen av midlene i prosjektet til å ferdigstille en del av prøvene og analysene. Disse er så brukt av andre forskere og stipendiater.

 

Resultater: Det er så langt ikke publisert artikler på innsamlet materiale. Det er presentert noen Poster på ulike kongresser og en artikkel er sendt inn til vurdering.

 

Publikasjoner:

Biong M, Brill I, Johansen F, Bremnes Y, Chanock S, Burdett L, Yaeger M, Ursin G, Gram IT & Kristensen VN ”Genotypes and haplotypes in the insulin-like growth factors, their receptors and binding proteins in relation to plasma metabolic levels and mammographic density.” Under arbeid.

 

Biong M, Edvardsen H, Berg P, Dumeaux V, Dragseth V, Helland Å, Gram IT, Børresen-Dale A-L & Kristensen VN (2006) ”Genetic polymorphism in genes coding for estradiol metabolism and regulation.” Poster, American Association for Cancer Research møte i Washingthon DC, USA.

 

Biong M, Brill I, Johansen F, Bremnes Y, Chanock S, Burdett L, Yaeger M, Ursin G, Gram IT & Kristensen VN (2008) ”Genotypes and haplotypes in the insulin-like growth factors, their receptors and binding proteins in relation to plasma metabolic levels and mammographic density.” Poster, European Association for Cancer Research møte Lyon, Frankrike.

 

Biong M, Berg P, Edvardsen H, Dragseth V, Helland Å, Børresen-Dale A-L, Gram IT & Kristensen VN (2007) ”Bioinformatic tools to select SNPs for epidemiological studies.” Presentert på årsmøte til Norsk epidemiologi i Oslo.

 

Hansen K, Ursin G, Kristensen VN & Gram IT ”Sammenheng mellom variasjoner i genet CYP1B1 og brysttetthet.” Sendt inn til Helse Nord Forskningskonferanse 2009.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Sønderland

Hovedveileder

Inger Torhild Gram

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Mammografi og brystkreft
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 120 000, 2006: kr 849 000
Startdato
25.10.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet