Manual om livsstilsendring

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

I desember 2005 ble prosjektet ”Eldre gjenskaper livsstil” avsluttet på Ammerudhjemmet Bo- og Kultursenter i Oslo. Prosjektet bygde på et program som kalles Lifestyle Redesign Program ®, og er utviklet i USA (Mandel et al., 1999). Programmet er en konkret metode innen helsefremmende og forebyggende arbeid, som kan benyttes av ergoterapeuter, og andre faggrupper som jobber innen helse- og sosialsektoren. Metoden er aktivitetsbasert og springer ut fra tradisjonell ergoterapi og aktivitetsvitenskap. Målsetningen med programmet er å bedre eldres generelle helse, livskvalitet og selvstendighet. Underveis og i etterkant av dette prosjektet så vi behovet for en norsk manual om livsstilsprogram som bygger på Lifestyle Redesign ®. Målsetningen for dette prosjektet var derfor å utarbeide en manual for livsstilsgrupper basert på Lifetsyle Redesign ®som kan styrke det forebyggende-og helsefremmende helsearbeidet i Norge, og være et anerkjent verktøy for helsepersonell i helse- og sosialsektoren.

 

Prosjektet ”Eldre gjenskaper livsstil” har gitt en god teoretisk bakgrunn og mye erfaringer med livsstilsprogrammet som har vært svært nyttig i arbeidet med manualen. Samarbeid med flere ergoterapeuter som har bidratt med sin fagkompetanse og erfaringer har også vært viktige bidrag i manualen.

 

Resultatet har blitt en anvendelig manual som heter ” Aktivitet og livsstil, livsstilsprogram -en helsefremmende og forebyggende metode”, den består av tre deler. Første delen inneholder nødvendig bakgrunnsmateriale som man bør tilegne seg før man setter i gang en livsstilsgruppe. Andre delen handler om selv livsstilsprogrammet, mens siste del gir innblikk i ulike erfaringer fra livsstilsprogram fra to ulike målgrupper: personer med kognitive vansker og personer med psykiske problemer.

 

Interessen for livsstilsgrupper og den norske manualen har vært stor. Vi vil fortsette arbeidet med å spre programmet ved kurs og forelesninger. Fra februar 2008 vil Ammerudhjemmet Bo- og Kultursenter delta i doktogradsprosjektet ”Trivsel, aktivitet og sosial deltagelse etter hjerneslag” ved Anne Lund (HIO, Ullevål Universitetssykehus), der programmet skal bli benyttet ift personer som har hatt hjerneslag.

Prosjektleder/forsker

Margrethe Otterholt

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Manual om livsstilsendring
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Ammerudhjemmet bo- og kultursenter
Beløp Bevilget
2006: kr 114 000, 2007: kr 68 000
Startdato
16.01.2006
Sluttdato
01.03.2007
Status
Avsluttet