Manuellterapi for akutte nakkesmerter

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Den 4-armet manuellterapi randomisert kontrollerte studien (RCT) «kiropraktisk manipulasjonsbehandling for akutte nakkesmerte: En randomisert placebo-kontrollert klinisk studie» vil fremheve og validere kiropraktisk manipulasjonsbehandling for pasienter med akutte nakkesmerter. Studien vil beskytte mot de mange metodologiske svakheter som tidligere er rapportert i manuellterapi RCTs (>80% av manuellterapi RCTs på akutte nakkesmerter er vurdert som svært dårlig eller dårlig kvalitet). Etter vår kunnskap, er dette også den største, og første, RCT som inkluderer både en manuell placebo arm og en farmakologisk placebo arm. Spesielt innføringen av en manuell placebo arm er en stor innovativ prestasjon som forbedrer standarden på nivå med farmakologiske RCTs, noe denne forskningsgruppen tidligere har vist lar seg gjennomføre. Hvis kiropraktisk manipulasjonsbehandling viser seg å være effektiv for akutte nakkesmerter, vil det gi pasienter et ikke-farmakologisk behandlingsalternativ som er basert på god vitenskapelig forankring. Farmakologisk behandling har begrenset effekt på mekaniske og uspesifikke muskel- og skjelettplager. Nakkeplager er en ledende årsak til ikke-dødelig funksjonshemning hos voksne i hele verden, estimert punkt prevalensen er på 4,9%, som tilsvarer at >260 000 nordmenn per fjerde kvartal 2018 opplevde nakkeplager på en gitt dag. Muskel- og skjelettplager i Norge overstiger 500 millioner kroner per dag og 185 milliarder kroner per år i direkte og indirekte kostnader. Forskningsgruppen har lang erfaring med kliniske studier og forskningsmiljøet rundt Ph.d. studenten vil være svært godt kvalifisert til å gjennomføre denne store studien som har potensialet til å endre klinisk praksis med umiddelbar virkning gjennom vitenskapelige publikasjoner i høyt rangerte medisinske tidsskrift og med umiddelbar spredning til nasjonale og internasjonale nyhetsmedia.

Prosjektleder

Anna Jane Allen-Unhammer

Hovedveileder

Aleksander Chaibi

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Manuellterapi for akutte nakkesmerter
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
15.08.2021
Sluttdato
30.08.2025
Status
Under gjennomføring